توضیحات

کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل خرپای دو بعدی پنج عضوی با چهار تکیه گاه به روش ماتریس سختی در متلب

 • پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸
 • بازدید ۳۷۱ نفر

تصویر two-dimensional-truss-analysis-matrix-hardness-matlab_1128

تحلیل خرپای دو بعدی پنج عضوی با چهار تکیه گاه به روش ماتریس سختی در متلب

در پست فوق پروژه ای با موضوع تحلیل خرپای دو بعدی پنج عضوی با چهار تکیه گاه به روش ماتریس سختی در متلب (MATLAB) قرار داده ایم که مطابق شکل زیر قابل مشاهده می باشد.

تصویر two-dimensional-truss-analysis-matrix-hardness-matlab_1128

هدف مورد نظر در خصوص تحلیل خرپای دو بعدی پنج عضوی با MATLAB

 1. محاسبه نمودن واکنش های تکیه گاهی خرپای موردنظر در محل گره ها تحت اثر بارگذاری متمرکز وارده
 2. محاسبه تغییر مکان های ایجاد شده در کلیه گره های خرپای موردنظر در هر دو جهت محور های مختصات کلی

تشریح نماد های استفاده شده

 • NN تعداد گره های تکیه گاهی و غیر تکیه گاهی خرپا
 • NE تعداد عضو های خرپا
 • NF تعداد کل گره هایی که بار گذاری شده اند
 • NS تعداد کل تکیه گاه های خرپای دو بعدی
 • NCM مختصات گره ها در مختصات کلی به صورد ماتریس
 • EN ماتریس تعیین کننده گره های ابتدایی و انتهایی هر یک از عضو های خرپا
 • CSM ماتریس شرایط تکیه گاهی خرپا
 • FM ماتریس تعیین کننده شرایط بارگذاری گره ها
 • EA ماتریس تعیین کننده مدول الاستیسیته و سطح مقطع عضو های خرپا ی مورد نظر

مشخصات خرپای دو بعدی

کد نویسی مشخصات و اطلاعات اولیه خرپای دو بعدی در محیط نرم افزار متلب

خروجی نرم افزار متلب

با توجه به شکل خرپای دو بعدی مورد بررسی شده و مطابق خروجی حاصل از تحلیل، در گره شماره ۱ تغییر مکان رو به پایین و به مقدار ۱٫۹۹ سانتیمتر می باشد.

 

باکس دانلود
شناسه:
۱۱۲۸
توضیحات:
کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است