توضیحات

کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۷,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل خرپای دو بعدی به روش اجزا محدود با نرم افزار متلب

  • دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
  • بازدید ۳۳۹ نفر

تصویر two-dimensional-truss-analysis-by-finite-element-method_409

تحلیل خرپای دو بعدی به روش اجزا محدود با نرم افزار متلب

این پست در خصوص تحلیل خرپای دو بعدی به روش اجزا محدود با نرم افزار متلب می باشد که مطابق شکل نشان داده شده این خرپا به صورت شیبدار طرح شده که عرض دهانه آن ۱۰ متر با ارتفاع راس خرپا ۲ متر می باشد. در ادامه توضیحاتی را در خصوص خروجی های حاصل از تحلیل خرپای دو بعدی به روش المان محدود را که در محیط نرم افزار متلب کد نویسی شده است را بیان می کنیم و در انتها  فیلمی کوتاه از نحوه اجرای برنامه و خروجی های آن را قرار داده ایم که دوستان می توانند به آن هم مراجعه نموده و فیلم مورد نظر را رویت نمایند. کدنویسی صورت گرفته در محیط نرم افزار متلب به گونه ای صورت گرفته است که با استفاده از روش المان محدود و تشکیل ماتریس سختی، موارد زیر را محاسبه نموده و در خروجی نرم افزار متلب به نمایش در می آورد.

تصویر two-dimensional-truss-analysis-by-finite-element-method_409

جزئیات تحلیل

  • محاسبه تغییر مکان های گرهی
  • محاسبه عکس العمل های تکیه گاهی
  • محاسبه تنش های ایجاد شده در هر یک از عضو ها

مشخصات پروژه

  • مقدارسطح مقطع عضوهای خرپای دو بعدی A= 100 mm^2
  • حد الاستیک یا مدول الاستیسیته عضو های خرپای دو بعدی (نیوتن بر میلی متر مربع)  E= 2*10^5mpa
  • اعمال بار متمرکز در گره شماره ۲ در امتداد قائم و رو به پایین به مقدار ۸۰۰۰۰ نیوتن

با توجه به شکل نشان داده شده در زیر، در هر گره کد هایی با نشان دادن جهت اعمال نشان داده شده است که جهت شناسایی جهت های تغییر مکان ها و یا نیرو های اعمالی و عکس العمل های تکیه گاهی می باشد.

تصویر two-dimensional-truss-analysis-by-finite-element-method_409

جهت شناسایی تغییر مکان ها، نیرو های تکیه گاهی و تنش های عضو ها در خروجی برنامه متلب، به ترتیب از بالا به پایین طبق کد های نشان داده شده در گره ها و اعضاء شناسایی می شوند.

خروجی متلب

تغییر مکان ها

عکس العمل های تکیه گاهی

تنش های ایجاد شده در اعضا

 

باکس دانلود
شناسه:
۴۰۹
توضیحات:
کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۷,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است