توضیحات

کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۶,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل تیر ساده دو بعدی با بار گسترده یکنواخت به روش برنولی با متلب

  • چهارشنبه 27 آذر 1398
  • بازدید ۴۶۴ نفر

تصویر two-dimensional-stochastic-analysis-matlab_348

تحلیل تیر ساده دو بعدی با بار گسترده یکنواخت به روش برنولی با متلب

پست فوق مربوط به پروژه تحلیل تیر ساده دو بعدی با بار گسترده یکنواخت به روش برنولی با نرم افزار متلب است که در ادامه خروجی برنامه و توضیح کوتاهی را همراه با فیلم کوتاهی از اجرای پروژه در محیط نرم افزار متلب (MATLAB) جهت مشاهده شما کاربران عزیز، گنجانده شده است.

توضیحات پروژه

مطابق شکل ارائه شده در زیر، اتصالات تکیه گاهی تیر فوق به صورت  مفصلی بوده که یک بار گسترده یکنواختی بر روی آن اعمال شده است.

تصویر two-dimensional-stochastic-analysis-matlab_348

با توجه به درس مقاومت مصالح، در استفاده از فرمولاسیون تیر اویلر- برنولی برای تعیین مقدار تغییر مکان سازه،  اثر برش سازه نادیده گرفته می شود. تحلیل این تیر ساده دو بعدی با نرم افزار متلب به گونه ای است که با استفاده از روش سختی و تشکیل ماتریس، کد نویسی شده و تحلیل صورت می گیرد که در انتها از برنامه خروجی هایی چون عکس العمل های تکیه گاهی، تغییر مکان های ایجاد شده همراه با زاویه دوران در هر نقطه از تیر را محاسبه نموده و در خروجی برنامه متلب نمایش می دهد که به صورت پلات نیز قابل نمایش است.

اطلاعات ورودی پروژه

  • ممان اینرسی تیر دو بعدی برابر  I=2*10^6 m^4
  • طول دهانه تیر دو بعدی برابر L=3000mm
  • مدول الاستیسیته یا حدارتجاعی تیر برابر  E=2*10^5 MPas
  • بارگسترده اعمال شده بر روی تیر دو بعدی برابر p=10 N/mm

خروجی پروژه

این خروجی ها به گونه ای کد گذاری شده اند که ابتدا به ترتیب تغییر مکان و سپس دوران را در طول تیر بدست آورده و نمایش می دهد. در این خروجی، واحد نیرو های حاصل از تحلیل بر حسب نیوتن و واحد اندازه گیره تغییر مکان ها بر حسب میلی متر و واحد اندازه گیری دوران نیز برحسب رادیان می باشد.

تصویر two-dimensional-stochastic-analysis-matlab_348

 

باکس دانلود
شناسه:
۳۴۸
توضیحات:
کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۶,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است