توضیحات

کد نویسی پروژه فوق با نرم افزار متلب صورت گرفته است

۳۰,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

آنالیز استاتیکی خرپای دو بعدی به روش المان محدود با نرم افزار متلب

  • دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
  • بازدید ۳۴۸ نفر

تصویر two-dimensional-static-truss-analysis-by-finite-element-method_612

آنالیز استاتیکی خرپای دو بعدی به روش المان محدود با متلب

در این پست پروژه ای با موضوع آنالیز استاتیکی خرپای دو بعدی به روش المان محدود با نرم افزار متلب را مطابق شگل ارائه شده در زیر قرار داده ایم که در ادامه مطالبی را در این خصوص به همراه خروجی های حاصل از تحلیل برنامه متلب بیان می کنیم.

تصویر two-dimensional-static-truss-analysis-by-finite-element-method_612

موارد مورد بررسی در آنالیز استاتیکی خرپای دو بعدی

  • محاسبه ماتریس سختی خرپا
  • محاسبه مقدار جابجایی ایجاد شده در گره های خرپا
  • محاسبه نیرو های تکیه گاهی خرپا
  • محاسبه نیرو های کششی و یا فشاری واردشده به عضو های خرپا

مشخصات در نظر گرفته شده برای تحلیل خرپای دو بعدی

  • مساحت مقطع عضو شماره یک و دو : A= 0.0004 m^2
  • مساحت مقطع عضو شماره سه : A=0.0005 m^2
  • حد ارتجاعی عضو های خرپای دو بعدی بر حسب واحد پاسکال  E= 2*10^11pa
  • نیروی متمرکز وارده به گره در امتداد کد شماره ۶ و رو به پایین به مقدار p=50000 نیوتن

شناسایی گره ها و اعضای خرپا به روش کد گذاری

مطابق شکل زیر کدهای نشان داده شده بر روی خرپای فوق جهت شناسایی تغییر مکان ها، عضو ها، گره ها، نیرو های اعمالی و نیروهای تکیه گاهی بکار رفته است. بر روی خرپای مورد نظر کد کذاری هایی به منظور شناسایی جهت های تغییر مکان ها و یا نیرو های اعمالی و عکس العمل های تکیه گاهی صورت گرفته است. برای شناسایی این عوامل، تطبیق خروجی برنامه متلب به ترتیب از بالا به پایین با ترتیب شماره های کد گذاری شده از عدد کوچک به بزرگ قابل تشخیص است

تصویر two-dimensional-static-truss-analysis-by-finite-element-method_612

خروجی پروژه

این خروجی ها در چهار قسمت است که ابتدا ماتریس سختی خرپا را نمایش می دهد، سپس مقادیر تغییر مکان ها (a)  را با واحد متر و نیروی تکیه گاهی (r) را با واحد نیوتن و در انتها نیرو های واردشده به عضو ها را در نماد N با واحد نیوتن نمایش می دهد.

 

باکس دانلود
شناسه:
۶۱۲
توضیحات:
کد نویسی پروژه فوق با نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۳۰,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است