توضیحات

پروژه فوق در محیط نرم افزار متلب کدنویسی شده است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل قاب دو بعدی به روش المان محدود با متلب

  • چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
  • بازدید ۷۶۹ نفر

تصویر two-dimensional-frame-analysis-with-matlab_154

تحلیل قاب دو بعدی به روش المان محدود با متلب

پروژه فوق برای تحلیل قاب دو بعدی به روش المان محدود با متلب کد نویسی شده است که پس از انجام محاسبات، مقدار جابجایی و عکس العمل تکیه گاهی قاب دو بعدی فوق را در خروجی نرم افزار متلب نمایش می دهد. در انتها فیلم کوتاهی از اجرای برنامه متلب (Matlab) و خروجی برنامه را جهت مشاهده قرار داده ایم.

بخشی از مشخصات قاب دو بعدی:

  • طول تیر و ستون ها L=6 m
  • سطح مقطع عضو ها A=200 mm2
  • حد الاستیک یا مدول الاستیسیته عضو ها E=210000 N/mm2
  • ممان اینرسی A=2*10^8 mm4

تصویر two-dimensional-frame-analysis-with-matlab_154

گزارش خروجی پس از تحلیل قاب دو بعدی یک دهانه:

۱- خروجی بدست آمده از برنامه متلب در خصوص تغییر مکان ها و دوران های گرهی (Displacements):

طبق تصویر نمایش داده شده در زیر که با استفاده از اعداد کد گذاری شده از شماره ۱ تا ۱۲ برای شناسایی مقدار جابجایی و دوران گره ها مشخص می نماید. این کد گذاری به گونه ای است که مقادیر مربوط به شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ مقدار جابجایی افقی در گره ها را نشان می دهد. شماره های ۵ و ۶ و ۷ و ۸ مقدار جابجایی قائم مربوط به هر گره را نمایش داده و شماره مربوط به ۹ تا ۱۲ نیز مربوط به نمایش دوران در هر گره است.

۲- خروجی بدست آمده از برنامه متلب در خصوص عکس العمل های تکیه گاهی قاب دو بعدی (reactions):

در این قسمت از خروجی برنامه متلب پس از تحلیل قاب دو بعدی، مقدار نیرو ها و لنگر های ایجاد شده در پای ستون ها که همان تکیه گاه قاب دو بعدی است نمایش می دهد. اعداد ۱ و ۴ عکس العمل های تکیه گاهی افقی ایجاد شده در پای ستون ها اعداد ۵ و ۸ عکس العمل های قائم ایجادشده در تکیه گاه ها و در آخر نیز لنگر های ایجاد شده در پای ستون با کد های ۹ و ۱۲ به نمایش در آمده است.

تصویر two-dimensional-frame-analysis-with-matlab_154

 

باکس دانلود
شناسه:
۱۵۴
توضیحات:
پروژه فوق در محیط نرم افزار متلب کدنویسی شده است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است