مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۰,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل ماتریسی تیر دو بعدی دارای مفصل داخلی با MATLAB

  • شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۹
  • بازدید ۶۰۹ نفر

تصویر tier-analysis-with-internal-joint-with-matlab_2279 تحلیل ماتریسی تیر دو بعدی دارای مفصل داخلی با MATLAB

تحلیل ماتریسی تیر دو بعدی دارای مفصل داخلی با MATLAB

این پست مربوط به پروژه تحلیل ماتریسی تیر دو بعدی دارای مفصل داخلی با MATLAB می باشد که با استفاده از روش المان محدود و تشکیل ماتریس سختی تیر مربوطه را آنالیز می کند، این کد نویسی از صفحه 87 تا 90 کتابی به زبان انگلیسی با عنوان مقدمه ای بر اجزا محدود با استفاده از نرم افزار MATLAB و نرم افزار ABAQUS نوشته شده است که قابل دانلود می باشد.

شکل تیر

تصویر beam-matlab-2279 تحلیل ماتریسی تیر دو بعدی دارای مفصل داخلی با MATLAB

مشخصات تیر

  • واحد اندازه گیری طول به صورت متر و نیرو به صورت کیلونیوتن در نظر گرفته شده است.
  • ممان اینرسی تیر با نماد I به مقدار 0.0006 متر به توان 4 و مدول الاستیسیته با علامت E به مقدار 8^10*2 کیلوپاسکال در نظر گرفته شده است.
  • در فاصله 8 متری از تکیه گاه سمت چپ یک مفصل داخلی در تیر ایجاد شده است.

شرایط مرزی تیر دو بعدی

  • هر گره دو درجه آزادی دارد که یکی از آن مربوط به تغییرمکان عمودی در امتداد محور قائم ( y ) و دیگری دوران در حول محور z که عمود بر محور xy است می باشد.
  • تیر موردنظر دارای سه المان و 4 گره است.
  • تکیه گاه های این تیر به صورت گیردار می باشد. این تکیه گاه ها با کد 1 و 4 مشخص شده اند که برای بسته بودن گره ها از نظر جابجایی و دوران با شماره های 0 کدگذاری شده اند.

موارد مربوط به کد نویسی

این پروژه دارای 8 فایل کدنویسی شده در محیط نرم افزار متلب می باشد که فایل اصلی آن با پسوند beam.m است که با اجرای آن، در کنار سایر فایل ها خروجی در نوت پد با پسوند txt به صورت زیر نمایش  داده می شود.

خروجی پروژه متلب

PRINTING MODEL DATA **************
------------------------------------------------------
Number of nodes:                              4
Number of elements:                           3
Number of nodes per element:                  2
Number of degrees of freedom per node:        2
Number of degrees of freedom per element:     4
------------------------------------------------------
Node         X
 1,            0
 2,            4
 3,            8
 4,           14
------------------------------------------------------
Element     Node_1      Node_2
 1,               1,              2
 2,              2,               3
 3,              3,               4
------------------------------------------------------
Element          E           I
 1,           2e+008,     0.0006
 2,           2e+008,     0.0006
 3,           2e+008,     0.0006
------------------------------------------------------
-------------Nodal freedom----------------------------
Node      disp_w      Rotation
 1,           0,              0
 2,           1,              2
 3,           3,              4
 4,           0,              0
------------------------------------------------------
-----------------Applied Nodal Loads-------------------
Node     load_Y       Moment
 1,         0                 0
 2,       -12                0
 3,         0                 0
 4,         0                 0
------------------------------------------------------
Total number of active degrees of freedom, n = 4
--------------------------------------------------------
******* PRINTING ANALYSIS RESULTS **************
------------------------------------------------------
Global force vector F
-12
0 0 0
------------------------------------------------------
Displacement solution vector: delta
-0.00096
-0.00027
-0.00158
0.00040
------------------------------------------------------
Nodal displacements
Node        disp_y         rotation
 1,        0.00000,         0.00000
 2,        -0.00096,       -0.00027
 3,        -0.00158,        0.00040
 4,        0.00000,         0.00000
------------------------------------------------------
Members actions
element      fy1      M1        Fy2       M2
  1,        9.36,    26.90,    -9.36,    10.55
  2,       -2.64,    -10.55,    2.64,    0.00
  3,       -2.64,    -0.00,     2.64,    -15.82
 

باکس دانلود
شناسه:
۲۲۷۹
توضیحات:
کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۰,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است