توضیحات

پروژه در محیط نرم افزار متلب کد نویسی شده است

۲۲,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تعیین سختی خرپای سه بعدی چهار عضوی با نرم افزار متلب

  • دوشنبه 25 نوامبر 2019
  • بازدید ۱۲۴ نفر

تصویر three-dimensional-truss-hardness-analysis-with-matlab_1160

تعیین سختی خرپای سه بعدی چهار عضوی با نرم افزار متلب

این پست مربوط است به پروژه تعیین سختی خرپای سه بعدی چهار عضوی با نرم افزار متلب که با استفاده از روش المان محدود، ضریب سختی خرپا ی سه بعدی نشان داده شده در شکل زیر را به صورت یک ماتر یس تحلیل نموده و در خروجی برنامه متلب نمایش می دهد.

تصویر three-dimensional-truss-hardness-analysis-with-matlab_1160

کاربران توجه داشته باشند که این پروژه به گونه ای کد نویسی شده است که پس از ران کردن نرم افزار متلب، به ترتیب دو پیغام توسط نرم افزار متلب به ترتیب زیر به کاربر نشان داده می شود.

پیغام نشان داده شده توسط نرم افزار متلب

در این پیغام ها ابتدا از کاربر سطح مقطع عضو های خرپا را می خواهد که در مقابل همان پیغام با واحد متر مربع نوشته شود و پیغام دوم نیز از کاربر می خواهد که مدول الاستیسیته اعضای خرپا را وارد نماید.

نکته: در این پروژه سطح مقطع همه اعضاء با هم یکسان در نظر گرفته شده است و نیز مدول الاستیسیته همه اعضاء با هم برابر است.

مقادیر ورودی متلب

خروجی نرم افزار متلب

 

باکس دانلود
شناسه:
۱۱۶۰
توضیحات:
پروژه در محیط نرم افزار متلب کد نویسی شده است
قیمت:
۲۲,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است