جزوه آموزشی دینامیک سازه ها به صورت PDF

 • سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
 • بازدید ۳۷۷ نفر

تصویر structural-dynamics-brochure_2171

جزوه آموزشی دینامیک سازه ها به صورت PDF

پست فوق مربوط به جزوه آموزشی دینامیک سازه ها به صورت PDF از جناب آقای دکتر شیدایی می باشد که در تعداد ۳۹۲ صفحه تنظیم گردیده است، سرفصل ها و مطالبی از بخش های مختلف جزوه در ادامه ارائه می شود.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه ای بر دینامیک سازه ها

 • تعاریف
 • نمونه هایی از بارگذاری دینامیکی سازه ها
 • ویژگی های متمایز کننده مسائل دینامیکی
 • انواع بارگذاری دینامیکی
 • روشهای محاسبه پاسخ دینامیکی سازه ها
 • انواع بارگذاری معین
 • درجات آزادی دینامیکی
 • مدلهای تحلیلی سازه ای
 • مدلهای جرم متمرکز یک درجه و چند درجه آزادی
 • اجزای اساسی سیستم های دینامیکی
 • فنر الاستیک
 • میرایی
 • اینرسی
 • اصل دالامبر
 • معادلات حرکت و روش های تشکیل آن
 • تعادل دینامیکی استفاده از اصل دالامبر
 • مثال یک: تاثیر نیروهای ثقلی در معادله حرکت
 • مثال دو: تاثیر تحریک تکیه گاهی در معادلات حرکت
 • فنرهای سری و موازی
 • مثال سه: استخراج معادله حرکت یک جسم دوار برحسب زاویه چرخش
 • اصل کار مجازی
 • اصل هامیلتون

فصل دوم: واکنش ارتعاش آزاد سیستم های یک درجه آزادی

 • انواع ارتعاش آزاد میرا شونده
 • ارتعاش آزاد غیر مستهلک شونده بدون میرایی
 •  ارتعاش آزاد مستهلک شونده دارای میرایی
 • میرایی بحرانی، فوق بحرانی و زیر بحرانی
 • تاثیر میرایی در نرخ استهلاک ارتعاش
 • مقایسه پاسخ ارتعاش آزاد سیستم های میرا شونده و نامیرا
 • روش های تعیین نسبت میرایی
 • روش کاهش لگاریتمی
 • روش نیم دامنه
 • انرژی در ارتعاش آزاد برای سیستم دارای میرایی و بدون میرایی

فصل سوم : ارتعاش اجباری

 • بارگذاری هارمونیکی
 • پاسخ به بارگذاری هارمونیکی حالت بدون میرایی
 • بررسی حالات خاص
 • پاسخ به بارگذاری هارمونیکی حالت با میرایی
 • استخراج فرم معادلی برای پاسخ پایا
 • بررسی پاسخ پایای سیستم های میرا شونده تحت بار هارمونیکی
 • پاسخ به بارگذاری هارمونیک، حالت با میرایی
 • بررسی حالات خاص
 • آموزه هایی برای طرح لرزه ای
 • پدیده تشدید
 • دستگاه های مولد ارتعاش یا ماشین های لرزش
 • محاسبه فرکانس طبیعی سازه به کمک دستگاه مولد ارتعاش
 • محاسبه میرایی
 • روش تقویت تشدید
 • روش پهنای نوار
 • میرایی لزجی معادل
 • انرژی تلف شده در یک سیستم ایده آل با میرایی لزجی خطی
 • بارگذاری تناوبی
 • واکنش سیستم های یک درجه آزادی نسبت به بارگذاری تناوبی
 • بیان بارگذاری به صورت سری فوریه
 • پاسخ نسبت به بارگذاری تناوبی
 • فرضیات تحلیل
 • شکل نمایی سری فوریه
 • بارگذاری ضربه ای نیم سینوسی
 • محاسبه ضریب بزرگنمایی دینامیکی پاسخ حداکثر سازه
 • طیف شوک یا طیف ضربه
 • پاسخ به بارهای ضربه ای مستطیلی
 • پاسخ به بارهای ضربه ای مثلثی
 • روش تقریبی تحلیل واکنش تحت اثر نیروهای ضربه ای کوتاه مدت
 • بارگذاری کلی
 • پاسخ نسبت به بارگذاری دینامیکی کلی- روش انتگرال دو هامل
 • محاسبه عددی انتگرال دو هامل برای سیستم های بدون میرایی

فصل چهارم: روش های انتگرال گیری عددی

 • مروری بر مطالب فصل های قبل
 • محدودیتهای روش انتگرال دو هامل
 • روش های انتگرال گیری عددی مستقیم برای تحلیل دینامیکی سیستم های خطی و غیر خطی
 • خلاصه مراحل روش انتگرال گیری گام به گام
 • مزایای روش های انتگرال گیری عددی
 • روش تفاضلات مرکزی و خلاصه روابط آن
 • روش نیومارک و شتاب میانگین و خطی آن
 • شکل کلی روابط پیشنهادی نیومارک برای سرعت و تغییرمکان
 • فرمول بندی معادله حرکت برای تحلیل سیستم های غیر خطی

فصل پنجم: سیستم های یک درجه آزادی تعمیم یافته

 • سیستم های یک درجه آزادی تعمیم یافته تشکیل شده از اجسام صلب
 • سیستم های یک درجه آزادی تعمیم با جرم و سختی گسترده
 • روابط مشخصه تعمیم یافته سیستم

فصل ششم: سیستم های چند درجه آزادی

 • تشکیل معادله حرکت سیستم های چند درجه آزادی
 • تعیین درجات آزادی
 • ماتریس سختی و روش های عناصر محدود برای تعیین ماتریس سختی
 • ماتریس جرم و روش های تعیین آن همراه با ماتریس جرم سازگار و میرایی
 • سیستم های چند درجه آزادی با جرم و سختی متمرکز
 •  سیستم های چند درجه آزادی با جرم پیوسته و سختی متمرکز
 • سیستم های چند درجه آزادی با جرم پیوسته و سختی پیوسته
 • معادلات حرکت سیستم های پیوسته
 • تقریب سازی سیستم پیوسته بی نهایت درجه آزادی با سیستمی با تعداد درجات آزادی محدود
 • تشکیل معادلات حرکت به روش عناصر محدود
 • حل معادله دیفرانسیل حرکت سیستم های چند درجه آزادی
 • نرمال کردن مدها و انواع آن
 • خاصیت تعامد مدهای ارتعاشی
 • مختصات نرمال و آنالیز مودال
 • خلاصه روش ترکیب اثر مد ها و مراحل گام به گام آنها

فصل هفتم : میرایی در سازه ها

 • تعیین ماتریس میرایی در سیستم های چند درجه آزادی
 • ماتریس میرایی کلاسیک
 • میرایی متناسب با جرم و سختی و میرایی رایلی و کوشی
 • ترکیب آثار ماتریس های میرایی مدی
 • ماتریس میرایی غیر کلاسیک
 

باکس دانلود
شناسه:
۲۱۷۱
صفحات:
۳۹۲
زبان:
فارسی
فرمت فایل:
PDF
لینک دانلود:
جهت دانلود در کانال تلگرامی (ID: @TakCivil) عضو شده و از لینک زیر دانلود را انجام دهید
کتاب های مرتبط
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است