مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

پروژه در محیط نرم افزار متلب کد نویسی شده است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل سازه متشکل از فنر های سری با نرم افزار MATLAB

  • چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
  • بازدید ۸۸۴ نفر

تصویر structural-analysis-of-springs-with-matlab_929 تحلیل سازه متشکل از فنر های سری با نرم افزار MATLAB

تحلیل سازه متشکل از فنرهای سری با نرم افزار MATLAB

پروژه تحلیل سازه متشکل از فنرهای سری با نرم افزار MATLAB است که در 48 خط کد نویسی شده است، در ادامه مطالبی را در این خصوص بیان می کنیم و در انتهای پست نیز فیلمی کوتاه از اجرای برنامه گنجانده ایم.

تصویر Springstructures-921 تحلیل سازه متشکل از فنر های سری با نرم افزار MATLAB

مفروضات مسئله پروژه

  • نیرو های وارده به گره های شماره 2 و شماره 3 به مقدار 10000kg در نظر گرفته شده است
  • سختی فنر ها نیز با توجه به شکل مورد نظر برابر 10000kg/cm در نظر گرفته شده است

خروجی های پروژه

  • محاسبه عکس العمل های تکیه گاهی تحت اثر بارگذاری مطابق شکل
  • محاسبه تغییر مکان های به وجود آمده در همه گره ها

خروجی پروژه در محیط متلب

در قسمت اول خروجی برنامه متلب مقدار جابجایی های به وجود آمده در هر گره نشان داده می شود که با توجه به هندسه سازه فنری، تکیه گاه ها گیر دار و غیر قابل جابجا هستند که در مقادیر خروجی برنامه نیز در این نقاط هیچ جابجایی اتفاق نیفتاده و مقدارشان صفر محاسبه شده است.

Displacements: cm
ans =
    1.0000         0
    2.0000    0.3333
    3.0000   -0.3333
    4.0000         0

قسمت دوم خروجی نرم افزار متلب مقدار عکس العمل های تکیه گاهی را نشان می دهد که ستون اول شماره گره و ستون دوم مقدار عکس العمل تکیه گاهی است که در این سازه فنری شماره تکیه گاه ها عدد شماره 1 و شماره 4 است.

Number of nodes column1 , Load backrest column2:
ans =
    1.0e+03 *
    0.0010   -3.3333
    0.0040    3.3333
 

باکس دانلود
شناسه:
۹۲۹
توضیحات:
پروژه در محیط نرم افزار متلب کد نویسی شده است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است