توضیحات

پروژه در محیط نرم افزار متلب کد نویسی شده است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل سازه متشکل از فنر های سری با نرم افزار MATLAB

  • چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
  • بازدید ۸۴۷ نفر

تصویر structural-analysis-of-springs-with-matlab_929

تحلیل سازه متشکل از فنرهای سری با نرم افزار MATLAB

پروژه تحلیل سازه متشکل از فنرهای سری با نرم افزار MATLAB است که در ۴۸ خط کد نویسی شده است، در ادامه مطالبی را در این خصوص بیان می کنیم و در انتهای پست نیز فیلمی کوتاه از اجرای برنامه گنجانده ایم.

تصویر structural-analysis-of-springs-with-matlab_929

مفروضات مسئله پروژه

  • نیرو های وارده به گره های شماره ۲ و شماره ۳ به مقدار ۱۰۰۰۰kg در نظر گرفته شده است
  • سختی فنر ها نیز با توجه به شکل مورد نظر برابر ۱۰۰۰۰kg/cm در نظر گرفته شده است

خروجی های پروژه

  • محاسبه عکس العمل های تکیه گاهی تحت اثر بارگذاری مطابق شکل
  • محاسبه تغییر مکان های به وجود آمده در همه گره ها

خروجی پروژه در محیط متلب

در قسمت اول خروجی برنامه متلب مقدار جابجایی های به وجود آمده در هر گره نشان داده می شود که با توجه به هندسه سازه فنری، تکیه گاه ها گیر دار و غیر قابل جابجا هستند که در مقادیر خروجی برنامه نیز در این نقاط هیچ جابجایی اتفاق نیفتاده و مقدارشان صفر محاسبه شده است.

قسمت دوم خروجی نرم افزار متلب مقدار عکس العمل های تکیه گاهی را نشان می دهد که ستون اول شماره گره و ستون دوم مقدار عکس العمل تکیه گاهی است که در این سازه فنری شماره تکیه گاه ها عدد شماره ۱ و شماره ۴ است.

 

باکس دانلود
شناسه:
۹۲۹
توضیحات:
پروژه در محیط نرم افزار متلب کد نویسی شده است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است