جزوه استاتیک دکتر مهدی قاسمیه به صورت PDF

 • سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
 • بازدید ۲۵۸ نفر

تصویر static-leaflet-of-dr-mehdi-ghasemi_2154

جزوه استاتیک دکتر مهدی قاسمیه به صورت PDF

در این پست جزوه استاتیک دکتر مهدی قاسمیه به صورت PDF را با تعداد ۱۸۷ صفحه قرار دادیم که در ادامه بخش هایی از مطالب جزوه را به صورت خلاصه بیان می کنیم.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

 • قانون متوازی الا ضلاع برای جمع بستن نیرو ها
 • اصل انتقال پذیری
 • قانون اول و دوم و سوم و گرانش نیوتن
 • سیستم یکا ها
 • تبدیل یکا ها

فصل دوم: استاتیک نقاط مادی

 • استاتیک نقاط مادی (ذرات)
 • جمع بردارها به روش مثلث و متوازی الاضلاع
 • ضرب یک بردار در یک عدد
 • تجزیه نیرو به مولفه ها
 • مولفه های متعامد یک بردار
 • تعادل یک ذره
 • نیرو ها در فضای سه بعدی
 • نیرویی که توسط مقدار و دو نقطه روی خط آن مشخص می شود
 • جمع نیروهایی که از یک نقطه در فضا می گذرد
 • تعادل یک نقطه در فضای دوبعدی و سه بعدی
 • فصل سوم: اجسام صلب سیستم نیرو های معادل
 • نیرو های داخلی و خارجی
 • اصل انتقال – نیرو های معادل
 • حاصلضرب برداری دو بردار
 • خواص حاصلضرب  برداری
 • حاصلضرب برداری برحسب مولفه های متعامد
 • گشتاور یک نیرو حول یک نقطه
 • مسائل دو بعدی
 • قضیه وارینون
 • مولفه های متعامد گشتاور یک نیرو
 • حاصلضرب عددی دو بردار
 • ضرب مختلط سه بردار
 • ممان یک نیرو حول یک محور
 • ممان یک کوپل
 • کوپل های معادل
 • سیستم نیرو های معادل
 • سیستم نیرو های هم ارز
 • تبدیل یک سیستم نیرو به حداقل ممکن

فصل چهارم: تعادل اجسام صلب

 • تعادل جسم در صفحه دو بعدی
 • شرایط تکیه گاه های دوبعدی
 • تعادل یک جسم صلب دو بعدی
 • عکس العمل های نامعین
 • سازه نا پایدار
 • تعادل جسم تحت اثر دو نیرو
 • تعادل جسم تحت اثر سه نیرو
 • تعادل سه بعدی
 • تکیه گاه های سه بعدی
 • فصل پنجم : نیرو های گسترده
 • مرکز ثقل و مرکز سطوح
 • محور های تقارن
 • سطوح و خطوط مختلط
 • بدست آوردن مرکز سطح به روش انتگرال گیری
 • تئوری پاپیوس – گلدینیوس
 • مرکز ثقل اجسام سه بعدی
 • توزیع نیرو روی میله ها
 • نیروهای وارده بر سطوح اجسام غوطه ور
 • بار گسترده یکنواخت

فصل ششم: تحلیل سازه ها

 • خرپا ها
 • قاب ها
 • ماشین ها
 • تحلیل خرپا با روش مفصل
 • خرپای معین داخلی و خارجی
 • بررسی معینی
 • حالت های خاص گره ها
 • تحلیل خرپا به روش برش
 • فصل هفتم: نیرو ها در کابل ها و تیر ها
 • دیاگرام برش ها و گشتاور

فصل هشتم: اصطکاک

 • انواع اصطکاک
 • قوانین اصطکاک
 • زاویه اصطکاک
 • اصطکاک در سطح شیبدار
 • اصطکاک تسمه

فصل نهم: نیرو های گسترده

 • گشتاورد ماند (ممان اینرسی)
 • گشتاور دوم مقطع
 • ممان اینرسی قطبی
 • شعاع ژیراسیون یک مقطع
 • ممان اینرسی سطوح مختلط
 • ممان اینرسی جرم
 • قانون تئوری محور های موازی
 • ممان اینرسی صفحات نازک
 • ممان اینرسی جرمی اجسام سه بعدی توسط روش انتگرال گیری
 • ممان اینرسی اجسام مرکب

فصل دهم: روش کار مجازی

 • اصل کار مجازی
 

باکس دانلود
شناسه:
۲۱۵۴
صفحات:
۱۸۷
زبان:
فارسی
فرمت فایل:
PDF
لینک دانلود:
جهت دانلود در کانال تلگرامی (ID: @TakCivil) عضو شده و از لینک زیر دانلود را انجام دهید
کتاب های مرتبط
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است