توضیحات

کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل استاتیکی قاب دو بعدی یک دهنه با بارگذاری گسترده در نرم افزار متلب

  • پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸
  • بازدید ۶۶۳ نفر

تصویر static-analysis-of-linear-spring-system-fem-matlab_1107

تحلیل استاتیکی قاب دو بعدی یک دهنه با بارگذاری گسترده در نرم افزار متلب

این پست مربوط به پروژه ای است با عنوان تحلیل استاتیکی قاب دو بعدی یک دهنه با بارگذاری گسترده در نرم افزار متلب که با استفاده از روش المان محدود قاب مورد نظر را تجزیه و تحلیل می نماید و نتایج آن را به صورت عددی و گراف در خروجی نرم افزار متلب نمایش می دهد.

تصویر static-analysis-of-linear-spring-system-fem-matlab_1107

مطابق شکل ارائه شده، قاب موردنظر از یک تیر و دو ستون با تکیه گاه مفصلی در یک پای ستون و گیردار در پای دیگر آن تشکیل شده است. بارگذاری ثقلی اعمال شده بر روی تیر قاب دو بعدی به صورت گسترده  و در محل اتصال بین تیر و ستون به صورت نیروی متمرکز جانبی (افقی) اعمال می شود.

مشخصات تحلیل قاب دو بعدی

تصویر static-analysis-of-linear-spring-system-fem-matlab_1107

کد گذاری های صورت گرفته بر روی قاب مورد نظر جهت شناسایی و درک بهتر محل جابجایی، جهت جابجایی، دوران و عکس العمل های تکیه گاهی می باشد.

خروجی پس از تحلیل

پس از انجام آنالیز بر روی قاب دو بعدی با بارگذاری گستره، نرم افزار متلب نتایج تحلیل را در قسمت خروجی برنامه ( پنجره Command Window ) در دو بخش به قرار زیر نمایش می دهد.

  1.  ابتدا مقادیر جابجایی و دوران های ایجاد شده در محل گره های قاب را در زیر نماد (a)، نیرو های تکیه گاهی را به ترتیب در زیر نماد (r) و سختی قاب را در زیر نماد (K) به صورت اعداد زیر نمایش می دهد. مقدار ضریب سختی به صورت ماتریس ۱۲*۱۲ نمایش داده شده است.
  2.  مقادیر جابجایی اتفاق افتاده در قاب و دیاگرام های فشاری، برشی و لنگر خمشی را مانند اشکال زیر به نمایش در می آورد.

تصویر static-analysis-of-linear-spring-system-fem-matlab_1107

شکل جابجایی اتفاق افتاده در قاب

تصویر static-analysis-of-linear-spring-system-fem-matlab_1107

شکل نیروی نرمال

تصویر static-analysis-of-linear-spring-system-fem-matlab_1107

شکل نیروی برشی

تصویر static-analysis-of-linear-spring-system-fem-matlab_1107

شکل لنگر خمشی

 

باکس دانلود
شناسه:
۱۱۰۷
توضیحات:
کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است