توضیحات

دارای گزارش حل تمرین به تعداد ۸ صفحه در قالب فایل word است

۸,۰۰۰ تـــــومان

حل تمرین کاهش بار زنده طبقات و تعیین مقدار درصد کاهش داده شده

  • جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • بازدید ۳۱۵ نفر

تصویر solve-the-practice-of-reducing-the-live-load-of-floors_2480

حل تمرین کاهش بار زنده طبقات و تعیین مقدار درصد کاهش داده شده

در پست فوق مطالب مربوط به درس مقررات ملی ساختمان با موضوع حل تمرین کاهش بار زنده طبقات و تعیین مقدار درصد کاهش داده شده در محیط نرم افزار اکسل قرار داده شده است، در ادامه طرح سوال مروط به تمرین را بیان می کنیم و بخش های مربوط به حل آن را به صورت کلی ارائه می دهیم.

 طرح سوال مربوط به کاهش بار زنده طبقات

در ساختمان ۵ طبقه ای مساحت بارگیر تیر داخلی AB برابر ۲۵ مترمربع و مساحت بارگیری ستون داخلی A برای هر طبقه برابر ۲۸ مترمربع می باشد، در صورتی که ساختمان اداری دارای بار معادل تیغه ها برابر ۱۵۰ کیلوگرم بر مترمربع باشد و تمام سطوح بارگیری تیر و ستون مذکور دفاتر کار معمولی باشد، مطلوب است بارگذاری تیر AB و ستون A را در طبقات مختلف در یک جدول تعیین نمایید سپس این مقادیر را با مقادیر کاهش داده شده مقایسه کرده و درصد اختلاف را برای هرطبقه محاسبه کنید. (از نرم افزار اکسل استفاده گردد).

توضیحات

در ادامه مطالب مربوط به بند های آیین نامه ای از مبحث ۶ سال ۹۲ مقررات ملی ساختمان، در خصوص موضوع پروژه ارائه شده و طبق بند های آن محاسبات صورت گرفته است که به صورت کلی و تیتروار ارائه می شود.

توضیحات آیین نامه

  • استفاده از توضیحات مربوط به بند ۶-۵-۷ با موضوع کاهش بارهای زنده طبقات
  • بکارگیری جدول ۶-۵-۱ با موضوع حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت  در کف ها
  • بکارگیری جدول ۶-۵-۲ با موضوع ضریب عضو برای بار زنده
  • استفاده از توضیحات مربوط به بند ۶-۵-۸ با موضوع کاهش در بارهای زنده بام
  • بکارگیری مطالب و فرمول های ارائه شده در توضیحات مربوط به بند های ۱ تا ۴ گفته شده در بالا و تعیین کاهش بار زنده تیر در دو قسمت (بام و طبقات) به صورت فرمولی و در قالب جدول که در محیط نرم افزار اکسل ایجاد شده است.
  • بکارگیری مطالب و فرمول های ارائه شده در توضیحات مربوط به بند های ۱ تا ۴ گفته شده در بالا و تعیین کاهش بار زنده ستون در دو قسمت (ستون طبقه آخر و ستون طبقات) به صورت فرمولی و در قالب جدول که در محیط نرم افزار اکسل ایجاد شده است.

نکته:

توضیحات ارائه شده چکیده ای از مراحل حل تمرین می باشد که در فایل مربوط به گزارش حل تمرین، جداول و فرمول ها با تعداد ۸ صفحه به صورت فایل word قابل ارائه است.

 

باکس دانلود
شناسه:
۲۴۸۰
توضیحات:
دارای گزارش حل تمرین به تعداد ۸ صفحه در قالب فایل word است
قیمت:
۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است