توضیحات

پروژه طرح هندسی راه و روسازی راه به صورت دستی در قالب فایل PDF

رایگان

مطالب مرتبط

طرح هندسی راه و روسازی راه به صورت دستی

 • دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹
 • بازدید ۳۴۷ نفر

تصویر road-geometry-project-and-road-pavement_2141

پروژه طرح هندسی راه و روسازی راه به صورت دستی

در این پست پروژه طرح هندسی راه و روسازی راه به صورت دستی در قالب فایل PDF با تعداد ۴۷ صفحه قرارداده شده است که مربوط به درس راهسازی و درس روسازی راه می باشد، در ادامه فهرست مطالب و بخشی از مطالب آن را بیان می کنیم.

فهرست مطالب

مقدمه

مشخصات و اطلاعات اولیه پروژه راهسازی

 • نوع منطقه
 • نوع راه
 • عرض راه
 • سرعت طرح
 • شیب طولی
 • شیب عرضی سواره رو و شانه راه
 • دور یا بربلندی
 • ضریب اصطکاک جانبی

نقشه توپوگرافی

مسیر یابی

 • حداقل طول لازم جهت عبور مسیر راه از یک تراز به تراز مجاور در نقشه توپوگرافی
 • ترسیم مسیر راه

طراحی قوس های افقی و رسم پلان مسیر راه

 • محاسبات طراحی قوس افقی
 • ترسیم پلان مسیر راه همراه با قوس های افقی آن

دور (بربلندی) در قوس های افقی

محاسبه اضافه عرض راه (تعریض) در قوس های افقی

ترسیم پروفیل طولی محور راه

 • ترسیم خط زمین طبیعی
 • ترسیم خط پروژه

طراحی و ترسیم قوس های قائم یا خم ها

 • طول افقی قوس قائم محدب
 • طول افقی قوس قائم مقعر

ترسیم مقاطع عرضی راه

منحنی بروکنر

طراحی ابنیه های فنی

 • تعیین دوره بازگشت سیلاب طرح
 • تعیین دبی سیلاب طرح
 • تعیین ضریب رواناب سطحی
 • تعیین متوسط شدت بارش
 • تعیین مساحت حوضه آبگیر
 • انتخاب و طراحی هیدرولیکی آبرو ها
 • انتخاب آبرو ها
 • طراحی هیدرولیکی آبرو ها

طراحی روسازی راه

 • بستر روسازی
 • زیر اساس
 • اساس
 • قشر های آسفالتی
 • مشخصات قیر مصرفی در پروژه
 • آماده سازی بستر روسازی
 • خاکریز ها
 • خاکبرداری ها
 • تراکم بستر روسازی
 • عمر طراحی
 • عمر بهره برداری
 • محاسبات ترافیکی
 • تعیین ضریب رشد ترافیکی
 • محاسبه توزیع ترافیک در خط طرح
 • سطح قابلیت اطمینان و انحراف معیار ها
 • نشانه خدمت دهی و کاهش خدمت دهی روسازی در اثر ترافیک
 • تعیین ضریب برجهندگی موثر خاک بستر روسازی
 • تعیین ضرایب ضخانت لایه های روسازی
 • ضریب لایه زیر اساس
 • ضریب لایه اساس شکسته
 • ضریب لایه بتن آسفالتی
 • ضرایب زهکشی لایه های روسازی
 • محاسبات عدد سازه ای یا عدد ضخامت رو سازی
 • تکرار محاسبات ترافیکی
 • تعیین ضحامت لایه های روسازی
 • کنترل محاسبات

مشخصات مربوط به پروژه

 • نوع راه اصلی درجه یک در منطقه کوهستانی با عرض راه ۷٫۳ متر و عرض شانه راه در هر طرف ۲ متر انتخاب شده است.
 • سرعت طرح ۸۰ کیلومتر بر ساعت با شیب طولی ۶ درصد و شیب عرضی سواره رو ۲ درصد و شانه راه ۴ درصد انتخاب شده است.
 

باکس دانلود
شناسه:
۲۱۴۱
توضیحات:
پروژه طرح هندسی راه و روسازی راه به صورت دستی در قالب فایل PDF
قیمت:
رایگان
لینک دانلود:
جهت دانلود در کانال تلگرامی (ID: @TakCivil) عضو شده و از لینک زیر دانلود را انجام دهید
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است