بازیابی فایل پشتیبان در نرم افزار تکسا – آموزش تکسا

  • شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
  • بازدید ۷۱۱ نفر

تصویر restore-backup-file-in-taksa-software_1817

بازیابی فایل پشتیبان در نرم افزار تکسا

بازیابی فایل پشتیبان در نرم افزار تکسا به دو صورت می تواند انجام شود. اگر قبلا از پروژه ای پشتیبان گرفته شده و پسوند آن Brvt باشد بازیابی از پروژه را انتخاب می کنیم، با زدن دکمه سه نقطه، مسیر پروژه مورد نظر را مشخص می کنیم.

تصویر restore-backup-file-in-taksa-software_1817

اگر بخواهیم پروژه مورد نظر را به پروژه ای که قبلا تعریف کرده ایم بازیابی کنیم پروژه موجود را انتخاب می کنیم. در غیر این صورت پروژه جدید را انتخاب می کنیم.

تصویر restore-backup-file-in-taksa-software_1817

تصویر restore-backup-file-in-taksa-software_1817

تصویر restore-backup-file-in-taksa-software_1817

چنانچه پروژه مادر  به همراه زیر پروژه ها را بخواهیم بازیابی کنیم، تیک پروژه مادر را می زنیم.

تصویر restore-backup-file-in-taksa-software_1817

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است