مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

تحقیق در خصوص روانگرایی خاک به صورت فایل پاورپوینت با تعداد ۲۷ اسلاید

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحقیق در خصوص روانگرایی خاک به صورت فایل پاورپوینت

  • شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹
  • بازدید ۵۶۰ نفر

تصویر research-on-soil-lubrication-as-a-powerpoint-file_2378 تحقیق در خصوص روانگرایی خاک به صورت فایل پاورپوینت

تحقیق در خصوص روانگرایی خاک به صورت فایل پاورپوینت

در این پست تحقیق در خصوص روانگرایی خاک به صورت فایل پاورپوینت را با تعداد 27 اسلاید گردآوری نموده ایم، در زیر جهت آشنایی بیشتر بخشی از مطالب آن ارائه گردیده است.

فهرست مطالب

مقدمه

روانگرایی خاک در بعضی زمین لرزه های مهم

  • زمین لرزه نیاگاتا
  • زمین لرزه آلاسکا
  • زمین لرزه اوما پریتا
  • زمین لرزه کوب
  • زمین لرزه ازمیر

 مکانیسم روانگرایی خاک

معرفی روانگرائی

  • روانگرائی جریان
  • نرم شدگی پریودیک

 شناسایی خاک روانگرا شده

شبیه سازی روانگرایی خاک در طراحی زمین لرزه

زمین خرابی های ناشی از روانگرائی خاک

مشاهدات زمینی و مکانیسم جوشش ماسه ای

استعداد روانگرائی خاک در زمین لرزه ها

روشهائی برای کاستن پتانسیل روانگرائی خاک

مقدمه

در طی زمین لرزه ها، گسیختگی خاک،علی الخصوص روانگرایی خاک، می تواند تاثیرات ویرانگری بر روی ساختمانها، مانند واژگونی،پراکندگی جانبی ،نشست وسیع خاک و غیره بگذارد. این پدیده سال های زیادی مشاهده گردیده است. در اصل،بیشتر از هم گسیختگی ساختمانها در زمین لرزه های باستانی می توانند یاد آور روانگرایی خاک که بر پایه دانش امروزی ما بدست آمده ،باشند. اما پدیده روانگرایی مورد توجه مهندسین تا قبل از زلزله ی نیاگاتا و زمین لرزه ی آلاسکا قرار نگرفته بود، که هر دوی آنها در 1904 رخ داده و بسیاری از اثرات روانگرایی خاک را نشان دادند.

پس از آن مشاهده های دقیق و مطالعات زیر زمینی روی این عارضه بوسیله مهندسان و دانشمندان سراسر دنیا انجام شد. مکانیسم این پدیده برای سازه ها و ساختمانهای مهندسی مورد آزمایش بکار برده شده هر چند، در ارتباط با ساختمان پیچیده ی خاک و روانگرایی این پدیده هنوز دور از فهم ماست.

تعریف روانگرایی خاک های غیر چسبنده

روندی از تغییر شکل را گفته می شود که در طی آن هر ماده ای به مایع تبدیل می شود. که در خاک های فاقد چسبندگی، تغییر شکل از حالت جامد به حالت مایع در نتیجه افزایش فشار آب حفره ای و کاهش تنش موثر می باشد. خاک غیر چسبنده می تواند به عنوان مجموعه ای از ساختار خاک در نظر گرفته شود که حفره های آن از آب یا گاز پر شده باشد.

ساختار خاک در مقیاس ماکروسکوپی نظیر جسم جامد عمل می کند، مشروط بر آنکه اتصال بین دانه ای برای انتقال نیروی برشی وجود داشته باشد.  به دلیل این مقاومت برشی، ساختار خاک می تواند بار های اضافی را تحمل کنند به عنوان مثال، بار های ناشی از سازه های دریایی. اتصال بین دانه ای در خاک های غیر چسبنده اتنها می تواند نیروی برشی را منتقل کند و از طریق اصطکاک، نیروی قائم را بطور همزمان منتقل می کند. نیرو های قائم می توانند از طریق ساختار خاک و یا حتی از طریق آب حفره ای منتقل شوند. بنا بر این تنش موثر قائم و فشار آب حفره ای دو مولفه تنش نرمال کل می باشند.

 روانگرایی هنگامی رخ می دهد که تنش کل به مقدار ثابتی می رسد و فشار آب حفره ای افزایش می یابد، به این معنی که تنش موثر به صفر می رسد. بنا بر این، روانگرایی نیازمند فشار حفره ای اضافی قابل توجه پی است.

 

باکس دانلود
شناسه:
۲۳۷۸
توضیحات:
تحقیق در خصوص روانگرایی خاک به صورت فایل پاورپوینت با تعداد ۲۷ اسلاید
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است