مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

پروژه طراحی سالن سوله صنعتی به صورت PDF

رایگان

مطالب مرتبط

پروژه طراحی سالن سوله صنعتی به صورت PDF

 • یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
 • بازدید ۳۲۹ نفر

تصویر designing-industrial-shed-project_1642 پروژه طراحی سالن سوله صنعتی به صورت PDF

پروژه طراحی سالن سوله صنعتی به صورت PDF

در این پست پروژه درسی طراحی سالن سوله صنعتی به صورت PDF با تعداد 139 صفحه قرارداده شده است که در ادامه فهرست مطالب آن را به همراه مشخصات و معرفی پروژه بیان می کنیم.

تصویر soole-1642 پروژه طراحی سالن سوله صنعتی به صورت PDF

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی، مبانی محاسبات و طراحی

 • معرفی پروژه
 • تیپ کلی سوله
 • سیستم سازه ای
 • مشخصات شالوده و خاک زیر آن
 • مشخصات سنگین برها
 • مشخصات مصالح مصرفی
 • مشخصات مصالح غیر سازه ای
 • آیین نامه های مورد استفاده
 • تغییرشکل های مجاز
 • خلاصه بارگذاری
 • نرم افزارهای مورد استفاده
 • مشخصات خرپا

دوم: بارگذاری

 • بارگذاری ثقلی
 • بارگذاری جانبی
 • ترکیب های بارگذاری

سوم: مدلسازی، تحلیل های تقریبی و طراحی های اولیه

 • مدلسازی سازه
 • تحلیل تقریبی سازه
 • طراحی های اولیه مقاطع موردنیاز مدل رایانه ای
 • انتخاب نوع المان های مدل در مدلسازی

چهارم: تحلیل نرم افزاری سازه و کنترل تحلیل

 • تحلیل نرم افزاری سازه
 • کنترل تغییر مکان ها
 • کنترل طراحی رایانه ای قاب

پنجم: طراحی های المان های مدل نشده و شالوده

 • طراحی نهایی تیر باربر سنگین بر
 • طراحی براکت زیر تیر باربر سنگین بر
 • طراحی پرلین ها و میله های مهار سقف
 • طراحی گیرت ها و میله های مهار دیوار
 • طراحی وال پست ها به همراه کف ستون و پی آن ها
 • طراحی جوش اتصال بال به جان تیر ورق ها
 • طراحی اتصال زانویی سوله
 • طراحی اتصال تاج سوله
 • طراحی ورق های پیوستگی چشمه های اتصال
 • طراحی اتصال استرات ها
 • طراحی کف ستون ها
 • طراحی شالوده

معرفی پروژه

سازه طرح، سوله ای یک طبقه در اطراف شهر تهران به طول 140 متر و عرض 32 متر با 2 دهانه که هر کدام 16 متر می باشد. فاصله قاب های سوله 8 متر بوده و نیز تراز سقف از کف پی در میانه سوله 11/9 متر و در کناره ها برابر 9/5 متر می باسد. سقف این سوله با شیب 15 درجه پوشش داده شده است. با توجه به کاربری سوله مورد نظز چهار دستگاه سنگین بر ریلی با ظرفیت سی تن تعبیه شده است که در هر دهانه دو سنگین بر فعالیت می کند. ریل های مربوط به سنگین بر در  تراز 8/5 متری از زمین قرار دارد تا ارتفاع 7 متر زیر قلاب برای استفاده از سنگین بر ها با توجه به شرایط بهره برداری فراهم باشد.

پوشش سقف با شیب 15 درجه از ورق 2 لایه گالوانیزه که دارای عایق حرارتی هستند منظور گردیده است، پوشش دیوار ها از روی زمین به ارتفاع 3/5 متر با بلوک سیمانی و بالاتر از آن به ارتفاع 6 متر پانل های سبک ساندویچی درنظر گرفته شده است.

روش طراحی

طراحی سوله به روش ضرایب بار و مقاومت (Load and Resistance Factor Design-LRFD) انجام شده است و در طراحی پی بتنی سازه از روش مقاومت نهایی (Ultimate Strength Design-USD ) استفاده شده است.

فایل های کمکی قابل دانلود جهت طراحی سوله ها

 • راهنمای جامع AISC طراحی قاب هایی با مقطع متغییر به زبان اصلی
 • دستنامه طراحی سوله به زبان اصلی
 • نشریه 325 ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی
 

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است