جزوه آموزشی اصول مهندسی پل به صورت فایل PDF

 • شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹
 • بازدید ۴۳۶ نفر

تصویر principles-of-bridge-engineering-as-a-pdf_2363

جزوه آموزشی اصول مهندسی پل به صورت فایل PDF

در این پست جزوه آموزشی اصول مهندسی پل به صورت فایل PDF در ۶۴ صفحه قرار داده شده است که دارای مطالبی به صورت مثال های حل شده می باشد، در ادامه بخشی ازمطالب جزوه بیان می شود.

فهرست مطالب

تاریخچه مهندسی پل

 • توضیحاتی در خصوص تاریخچه پلسازی در ایران

طبقه بندی پل ها

 • طبقه بندی پل ها از نقطه نظر طول دهانه
 • طبقه بندی پل ها از نقطه نظر سیستم سازه ای
 • طبقه بندی پل ها از نقطه نظر مصالح
 • طبقه بندی پل ها از نقطه نظر شیوه ساخت
 • طبقه بندی پل ها از نقطه نظر کاربری

مهندسی رودخانه و آب شستگی

 • شکل شناسی رودخانه
 • پایداری رودخانه
 • بستر صغیر و کبیر رودخانه
 • اثر پایه های پل بر روی رژیم رودخانه
 • تعیین دبی سیلاب طرح
 • فرسایش موضعی در اطراف پایه های پل همراه با عمق فرسایش
 • انتخاب طول و تعداد دهانه پل ها
 • هواکش در پل ها
 • پایه های پل ها و شالوده های آنها
 • کوله ها و پایه های میانی پل ها

تکیه گاه های پل

 • انواع تکیه گاه پل

خطوط تاثیر

 • رسم خطوط تاثیر
 • کاربرد خطوط تاثیر
 • حل مثالی در خصوص تعیین خط تاثیر تیر

بارهای وارد بر پل

 • بارهای قائم، جانبی و خود کرنشی همراه با توضیح هر کدام
 • بارهای مرده، زنده و اثر دینامیکی وسایل نقلیه
 • گریز از مرکز

نمونه محاسبات نیروی برشی و لنگر خمشی حداکثر

توضیحاتی در خصوص بخشی از مطالب

طبقه بندی پل ها از نظر طول دهانه

 • دهانه های زیر ۸ متر که کوتاه می باشند
 • دهانه های بین ۸ تا ۶۰ متر که متوسط هستند
 • دهانه های بزرگتر از ۶۰ متر نیز بلند می باشند

ارتفاع مفید پل ها

ارتفاع مفید برای عبور وسایل نقلیه از زیر پل، که از روی آسفالت جاده تا زیر عرشه پل در نظر گرفته می شود، باید حداقل ۵ متر در نظر گرفته شود.

 

باکس دانلود
شناسه:
۲۳۶۳
صفحات:
۶۴
فرمت فایل:
PDF
لینک دانلود:
جهت دانلود در کانال تلگرامی (ID: @TakCivil) عضو شده و از لینک زیر دانلود را انجام دهید
کتاب های مرتبط
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است