مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

کد نویسی در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

حرکت میله سه عضوی متصل به هم در یک گره به روش اجزا محدود با MATLAB

 • چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰
 • بازدید ۵۸۲ نفر

تصویر move-the-tripod-rod-connected-to-each-other-with-matlab_2501 حرکت میله سه عضوی متصل به هم در یک گره به روش اجزا محدود با MATLAB

حرکت میله سه عضوی متصل به هم در یک گره به روش اجزا محدود با MATLAB

در پست حاضر پروژه حرکت میله سه عضوی متصل به هم در یک گره به روش اجزا محدود با MATLAB را قراردادیم، انتهای اتصال یافته اعضا در گره مربوطه به صورت یک مفصل عمل می کند و انتهای دیگر هریک از اعضاء به صورت آزاد می باشد.

تصویر Animation_bars_with_MATLAB_2501 حرکت میله سه عضوی متصل به هم در یک گره به روش اجزا محدود با MATLAB

توضیحی در خصوص مکانیزم

 در کل مکانیزم به وسیله ای برای تبدیل یک فرم حرکت به فرم حرکت دلخواه دیگر گفته می شود.

برخی از مکانیزم ها

 • تبدیل شدن حرکتی خطی به یک حرکت دورانی
 • تبدیل شدن یک حرکت در یک  راستایی  به حرکت در راستاي دیگر
 • تبدیل شدن یک حرکت رفت و برگشتی به حرکت دورانی
 • تقویت نیرو توسط اهرم ها تغییر سرعت توسط چرخ دنده ها
 • تولید حرکت هایی  همانند حرکت حاصل از مکانیزم برگشت سریع
 • انتقال دوران حول یک محور به دوران حول محور دیگر به وسیله تسمه

قسمتی از اطلاعات ورودی برنامه متلب

Preprocess          پیش پردازش

ET   = 10.;       Termination time                  زمان فسخ

H   = 1.e-2;      Size of time step               اندازه گام زمان

Tpr   = 2.e-2;    Period of dumping history data         دوره داده تاریخ دامپینگ

Tani  = 0.5;      Period of dumping animation data      دوره داده انیمیشن دامپینگ

nfrm=0;

zeta  = 1.0;       damping factor             فاکتور میرایی

nel   = 3;         No. of element              تعداد المان

npt   = 4;         No. of point                   یا گره تعداد نقطه

E2    = 1.e3;      Young's modulus of member 23   مدول الاستیسیته عضو   23

A     = 0.16;      Area of cross section          مساحت سطح مقطع

rho   = 1.00;      mass density-             چگالی

P     = 15.;       Magnitude of followed force       بزرگی از نیروی دنبال

rtime = 5.;       duration of ramp loading        مدت زمان بارگذاری رمپ

Fu    = 6.0;       Ultimate strength of pt1support    مقاومت نهایی پشتیبانی

fail_index12= 0;   failure index of el 12         شاخص شکست

fail_index13= 0;   failure index of el 13

fail_index14= 0;   failure index o

 

باکس دانلود
شناسه:
۲۵۰۱
توضیحات:
کد نویسی در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است