اجرای پروژه با احتساب تعدیل در نرم افزار تکسا – آموزش تکسا

  • جمعه 27 مارس 2020
  • بازدید ۹۹ نفر

تصویر implementation-of-the-project-with-modification-in-texa-software_1759

اجرای پروژه با احتساب تعدیل در نرم افزار تکسا

در فرم پیمان می‌توانید با روشن کردن کلید با احتساب تعدیل تعریف سه ماهه جاری، مبنای پروژه تان و مبالغ هر آیتم را با احتساب تعدیل نسبت به آن دوره مشاهده کنید. ممکن است تاریخ برآورد یک پروژه در سه ماهه اعلام شده فهرست بها نباشد و برای بروز شدن قیمت های فهرست نسبت به تاریخ پروژه از این حالت برای برآورد پروژه استفاده می‌کنیم، در این صورت در بهای برآوردی هر آیتم ضریب رشدی اعمال می‌شود، که این ضریب نسبت رشد شاخص جاری به شاخص مبنا می‌باشد.

درفرم برگه مالی بعد از ورود اطلاعات اگر وضعیت ” + تعدیل ” را انتخاب کنید، ستونی به نام ” برآوردی + تعدیل ” ایجاد شده است که بهای برآوردی آیتم را با احتساب تعدیل نشان می‌دهد

تصویر implementation-of-the-project-with-modification-in-texa-software_1759

این قابلیت در فرم فصول و مبالغ دفترچه نیز موجود می‌باشد و تنها کافی است وضعیت” + تعدیل ” را در هر یک از آنها انتخاب نمائید.

اگر آیتمی‌ را در فرم برگه مالی اضافه نمایید و نیز چک باکس فاقد تعدیل را فعال کنید، در بهای برآوردی این آیتم درصد رشد شاخص ها و یا ضریب تعدیل اعمال نمی‌شود.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است