اجرای پروژه مترمربع زیربنا در نرم افزار تکسا – آموزش تکسا

  • جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹
  • بازدید ۱,۱۴۱ نفر

تصویر implementation-of-project-square-meters-in-texa-software_1738

اجرای پروژه مترمربع زیربنا در نرم افزار تکسا

نوع دیگری از پروژه های برآورد را ملاحظه می‌نمائید، پروژه هایی که با فعالیت روشن می‌باشند. اولین قدم در تعریف این نوع پروژه ها درحین تعریف آنها در درخت پروژه ها می‌باشد. وقتی دکمه جدید را در درخت پروژه ها کلیک می‌کنید گزینه مترمربع زیربنا (فعالیت روشن) را انتخاب کنید. در فرم پیمان هم می‌توانید با کلیک روی مبنای فعالیت های پروژه را تعریف نمائید.

تصویر implementation-of-project-square-meters-in-texa-software_1738

تعریف مبنای فعالیت

برای تعریف مبنای فعالیت می‌توانید هم از مبنای پایه فعالیت سیستم استفاده کنید و هم از مبنای پایه فعالیت های تعریف شده در دیگر پروژه هایتان استفاده کنید. بعد از انتخاب مبنای فعالیت ها می‌توانید برای هر آیتم که در سیستم وارد می‌کنید یک کد فعالیت هم تعریف کنید برای این کار می‌توانید از آیکون نشان داده شده در تصویر استفاده کنید تا فرم زیر باز شود.

تصویر implementation-of-project-square-meters-in-texa-software_1738

با کلیک روی هر سطر از آیتم های ورود اطلاعات شده با استفاده از این درخت می‌توانید یک فعالیت به آن اختصاص دهید. در نهایت در فرم های دیگر مثل فصول،دفترچه ها، آنالیز و منابع می‌توانید به تفکیک این فعالیت ها عمل نمائید. با اعلام درصد انجام هر آیتم سیستم به طور خودکار درصد وزنی و فیزیکی هر فعالیت را محاسبه می‌کند. برای محاسبه درصد انجام یک فعالیت به این روش عمل می‌شود که درصد نسبت مجموع بهای انجام شده به مجموع بهای کل آیتم های یک فعالیت گرفته می‌شود.

درصد وزنی یک فعالیت نیز برابر است با مبلغ برآوردی یک فعالیت به کل فعالیت ها، و در نهایت از حاصل ضرب درصد انجام و درصد وزنی، درصد فیزیکی محاسبه می‌شود. براساس دسته بندی فعالیت ها و با توجه به منابع پروژه می‌توانید آیتم های پروژه را به نرم افزار MSProject انتقال دهید و کنترل منابع پروژه را براساس فعالیت ها انجام دهید.

تصویر implementation-of-project-square-meters-in-texa-software_1738

با کلیک بر روی آیتم بالا از زیر منوی فعالیت ها می‌توانید مبالغ فصول به تفکیک فعالیت ها را مشاهده کنید.

تصویر implementation-of-project-square-meters-in-texa-software_1738

در این فرم با انتخاب هر فعالیت می‌توانید مبالغ فصول مرتبط با این فعالیت را مشاهده کنید. با فعال کردن چک باکس مبالغ مابقی فصول که مقداری ندارند مخفی می‌شوند.

تصویر implementation-of-project-square-meters-in-texa-software_1738

با کلیک بر روی آیتم بالا از زیر منوی فعالیت ها فرم مبالغ دفترچه ها بتفکیک فعالیت ها را مشاهده می‌کنید.

تصویر implementation-of-project-square-meters-in-texa-software_1738

تصویر implementation-of-project-square-meters-in-texa-software_1738

با کلیک بر روی آیتم بالا از زیر منوی فعالیت ها می‌توانید منابع پروژه را به تفکیک فعالیت ها مشاهده کنید.

تصویر implementation-of-project-square-meters-in-texa-software_1738

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است