مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

نحوه استفاده از کنترلر H بی نهایت در نرم افزار متلب

  • دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
  • بازدید ۷۷۶ نفر

تصویر how-to-use-infinite-h-controller-in-matlab_1348 نحوه استفاده از کنترلر H بی نهایت در نرم افزار متلب

نحوه استفاده از کنترلر H بی نهایت در نرم افزار متلب

در این پست پروژه نحوه استفاده از کنترلر H بی نهایت در نرم افزار متلب را قرار دادیم که در بخش انتهایی خروجی های پروژه جهت مشاهده گنجانده شده است و نیز مقالات و مطالب مرتبط با موضوع پروژه از باکس دانلود قابل دسترسی است. در این مثال، نرم افزار متلب برخی از روش های مختلف برای سنتز کردن یک کنترل را نشان می دهد.

کنترل مقاوم چیست

وجود ضعف در روشهای کلاسیک و حتی بعضی از روش های مدرن در کنترل سیستم هایی که با عدم قطعیت همراه هستند و یا با نویز مواجه می شوند یکی از روش های مهم و کارا جهت تضمین پایداری و عملکرد مطلوب سیستم مطرح می گردد. در کل هر پدیده ای را که بتوان به شکل یک فرآیند مدل کرد و یک معادله دینامیکی به آن تعریف کرد استراتژی های کنترلی را می توان بر روی آن پیاده سازی کرد که موضوع کنترل مقاوم یکی از این استراتژیها می باشد.

نمودار های مربوط به خروجی نرم افزار متلب

تصویر hinf_Hcontrol-1 نحوه استفاده از کنترلر H بی نهایت در نرم افزار متلب

شکل singular values of weighted closed loop system (مقادیر منفرد وزن سیستم حلقه بسته)

تصویر hinf_Hcontrol-2 نحوه استفاده از کنترلر H بی نهایت در نرم افزار متلب

شکل شماره دو در سه حالت

در شکل بالا قسمت عمودی نشان دهنده Amplitude (دامنه) و قسمت افقی نشان دهنده Frequency  (فرکانس) می باشد.

تصویر hinf_Hcontrol-3 نحوه استفاده از کنترلر H بی نهایت در نرم افزار متلب

شکل شماره سه

در شکل بالا قسمت عمودی نشان دهنده Amplitude (دامنه) و قسمت افقی نشان دهنده Frequency  (فرکانس) می باشد.

تصویر hinf_Hcontrol-4 نحوه استفاده از کنترلر H بی نهایت در نرم افزار متلب

شکل شماره چهار

در شکل بالا قسمت عمودی نشان دهنده Amplitude (دامنه) و قسمت افقی نشان دهنده Frequency  (فرکانس) می باشد.

تصویر hinf_Hcontrol-5 نحوه استفاده از کنترلر H بی نهایت در نرم افزار متلب

شکل شماره پنج

در شکل بالا قسمت عمودی نشان دهنده Amplitude (دامنه) و قسمت افقی نشان دهنده Frequency  (فرکانس) می باشد.

تصویر hinf_Hcontrol-6 نحوه استفاده از کنترلر H بی نهایت در نرم افزار متلب

شکل پله پاسخ سیستم در واحد زمان

 

باکس دانلود
شناسه:
۱۳۴۸
توضیحات:
کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است