توضیحات

کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته و آماده دانلود است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

آنالیز انتقال حرارت در دیوار بتنی مرکب به صورت یک بعدی با متلب

  • سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
  • بازدید ۵۵۲ نفر

تصویر heat-transfer-analysis-composite-concrete-walls-matlab_937

آنالیز انتقال حرارت در دیوار بتنی مرکب به صورت یک بعدی با متلب

در پست فوق پروژه آنالیز انتقال حرارت در دیوار بتنی مرکب به صورت یک بعدی با نرم افزار MATLAB را قرار دادیم که امیدواریم مطالب آن مفید بوده و کاربران را با روند کد نویسی برای تجزیه و تحلیل انتقال حرارت یک بعدی آشناسازد.

تصویر heat-transfer-analysis-composite-concrete-walls-matlab_937

مشخصات دیوار بتنی مرکب

با توجه به شکل  ارائه شده، در هسته مرکزی دیوار بتنی یک عایق حرارتی به ضخامت ۱۰ سانتیمتر استفاده شده است که دمای فضای داخلی ۲۰ درجه سانتی گراد و دمای فضای بیرونی منفی ۱۷ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است، و نیز یک منبع داخلی تولید گرمایی به مقدار ۱۰ وات بر متر مربع در بین بتن و عایق حرارتی  بکار رفته است.

در این مسئله لاندا (λ) همان ضریب هدایت حرارتی بر حسب وات برکلوین متر است و برای هر مصالحی متفاوت می باشد، R نشان دهنده مقاومت حرارتی سطح است که بر حسب متر مربع کلوین بر وات است، T بیان کننده مقدار حرارت موجود بر حسب درجه سانتی گراد است.

این دیوار به ۵ المان تقسیم بندی شده است و مانند فنر یک بعدی است. Ki مانند سختی فنر برای هدایت حرارتی به صورت ki =λA/L و برای مقاومت سطح حرارتی به صورت ki = A/R است.

هدایت حرارتی برای هر متر مربع به قرار زیر است که بر حسب وات بر کلوین می باشد

خروجی برنامه در محیط متلب

در این خروجی f مربوط به منبع گرمایی می باشد، a مربوط به مقدار درجه حرارت در مقطع دیوار که با استفاده از کد گذاری از T1 تا T6 در زیر دیوار مشخص گردیده می باشد، r بیانگر مقدار جریان مرزی در بردار است که در نهایت q نیز مقادیر نرخ انتقال حرارت هر قسمت را نشان می دهد.

 

باکس دانلود
شناسه:
۹۳۷
توضیحات:
کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته و آماده دانلود است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است