توضیحات

کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته و خروجی آن در اکسل نمایش داده می شود

۲۰,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل سختی خرپای طره ای به روش المان محدود با متلب

 • چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
 • بازدید ۲۸۵ نفر

تصویر hardness-analysis-of-gold-truss-with-matlab_1614

تحلیل سختی خرپای طره ای به روش المان محدود با متلب

این پست مربوط به پروژه تحلیل سختی خرپای طره ای به روش المان محدود با متلب می باشد که مطابق شکل زیر تعداد اعضای آن ۱۱ عضو و ۷ گره می باشد و نیز تکیه گاه های این خرپا در یک سمت به صورت مفصلی و غلطکی قرارگرفته است.

تصویر hardness-analysis-of-gold-truss-with-matlab_1614

راهنمای انجام محاسبه خرپای مورد نظر در متلب

 • فایل متلب و اکسل ضمیمه را در یک دایرکتوری کپی نمایید (به صورت پیش فرض هر دو در یک دایرکتوری است)
 • فایل متلب مورد نظر را اجرا نمایید
 • خواص المانهای خرپا را در قسمت مورد نظر در فایل متلب وارد کنید. این خواص برای هر ۱۱عضو خرپا بایستی تعیین شود. برای شرایط هر عضو یک ماتریس تعریف شده است. که هر ماتریس ۳ درایه دارد. شما بایستی هر سه درایه ماتریس را برای هر عضو وارد کنید.

این سه درایه به ترتیب عبارتند از

 • طول عضو به متر
 • مدول الاستیسیته عضو به گیگاپاسکال
 • مساحت عضو به میلیمتر مربع

برای مثال

یعنی عضو سوم دارای طول ۳٫۶۱ متر، مدول ۲۵ گیگاپاسکال و سطح مقطع ۳۰ میلیمتر مربع می باشد.
این مقادیر را برای هر ۱۱ المان وارد نمایید.
نکته) دقت شود که شماره عضوها دقیقا مانند شکل باشد.

 • در پایان با اجرای برنامه (F5)، محاسبات انجام می شود. جواب مسئله در یک فایل اکسل به نام Result ذخیره می شود (همان فایل ضمیمه).
 • با باز کردن فایل اکسل ضمیمه، ماتریس سختی خرپا ملاحظه می شود.
 • شما اکنون می توانید، مقدار نیرو یا خصوصیات اعضا را تغییر دهید و برنامه متلب را دوباره اجرا نمایید و تغییرات جدید را در نتایج ملاحظه فرمایید.

نکته ۱: دقت شود هنگامی که می خواهید از فایل متلب ران بگیرید حتما فایل اکسل (Excel) مورد نظر بسته باشد، در غیر این صورت با پیغام خطا مواجه خواهید شد.

نکته ۲: در کدنویسی این پروژه مشخصات در نظر گرفته شده برای خرپای فوق به قرار زیر است.

طول اعضای عمودی برابر ۲ متر، اعضای افقی برابر ۳ متر و اعضای مورب برابر ۳٫۶۱ متر در نظر گرفته شده است که مطابق صحبت های بالا قابل تغییر است. مساحت تمام اعضا برابر ۳۰ میلیمتر مربع و مدول الاستیسیته اعضا برابر ۲۵ گیگاپاسکال تعیین شده است.

مشخصات کدنویسی هر المان

خروجی نرم افزار متلب

 

باکس دانلود
شناسه:
۱۶۱۴
توضیحات:
کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته و خروجی آن در اکسل نمایش داده می شود
قیمت:
۲۰,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است