توضیحات

کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل خرپای تخت دو بعدی به روش المان محدود با نرم افزار متلب

  • شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
  • بازدید ۶۷۷ نفر

تصویر flat-truss-analysis-by-finite-element-method-with-matlab_1036

تحلیل خرپای تخت دو بعدی به روش المان محدود با نرم افزار متلب

کد نویسی پروژه تحلیل خرپای تخت دو بعدی به روش المان محدود با نرم افزار متلب به گونه ای صورت گرفته است که با بکارگیری روش المان محدود و با تشکلیل ماتریس سختی، مقادیر تغییر مکان های گرهی، عکس العمل های تکیه گاهی و تنش های ایجاد شده در اعضای خرپای تخت مورد نظر را به ترتیب محاسبه نموده و پس از ران نمودن نرم افزار، آن را در خروجی برنامه به کاربر نمایش می دهد.

شکل خرپای تخت دو بعدی مورد بررسی

تصویر flat-truss-analysis-by-finite-element-method-with-matlab_1036

مشخصات داده های ورودی

  1. سطح مقطع اعضای خرپای دو بعدی  A= 200 mm^2
  2. مدول الاستیسیته هر یک از عضو های خرپای دو بعدی تخت (مگا پاسکال) E= 2*10^5mpa
  3. بار متمرکز یا نقطه ای وارده به گره های شماره ۲ و شماره ۶ در امتداد قائم به مقدار ۱۲۰۰۰۰ نیوتن
  4. بار متمرکز یا نقطه ای وارده به گره شماره ۳ در امتداد قائم به مقدار ۸۰۰۰۰ نیوتن

شکل ارائه شده در پایین، بدلیل تشخیص راحت تر جهت های تغییر مکان ها و یا نیروهای وارده و عکس العمل های تکیه گاهی کد گذاری گردیده است.

تصویر flat-truss-analysis-by-finite-element-method-with-matlab_1036

در خروجی نرم افزار متلب برای هر بخش (تغییر مکان ها، نیرو های تکیه گاهی و تنش های اعضاء) به ترتیب از بالا به پایین طبق کد گذاری در گره ها و بر روی اعضاء از شماره ۱ تا شماره ۱۲ قابل شناسایی هستند.

خروجی نرم افزار متلب پس از تحلیل خرپای تخت

  • تغییر مکان ها ( میلیمتر ) displacements
  • عکس العمل های تکیه گاهی (نیوتن) Reactions
  • تنش اعضاء (مگاپاسکال) stresses

کاربران عزیز می توانند برای دریافت کد های برنامه متلب از باکس دانلود اقدام نمایند.

 

باکس دانلود
شناسه:
۱۰۳۶
توضیحات:
کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است