توضیحات

کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۳۰,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل قاب دو بعدی با تیر شیبدار به روش المان محدود با نرم افزار متلب

  • دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
  • بازدید ۶۳۲ نفر

تصویر finite-element-two-dimensional-frame-analysis_594

تحلیل قاب دو بعدی با تیر شیبدار به روش المان محدود با نرم افزار متلب

پروژه تحلیل قاب دو بعدی به روش المان محدود با نرم افزار متلب را آماده کرده ایم که طبق شکل ارائه شده در زیر به صورت قاب سوله ها دارای تیر های شیبدار هستند که در راس قاب و محل اتصال دو تیر شیبدار یک بار متمرکزی به مقدار ۲۰۰۰۰ نیوتن در جهت رو به پایین اعمال می شود، دهانه این قاب دو بعدی دارای طول ۳ متر می باشد.

تصویر finite-element-two-dimensional-frame-analysis_594

حداقل ارتفاع این قاب از کف در سمت ستون ۲ متر و در وسط دهانه که همان راس سقف شیبدار نیز هست ۳ متر در نظر گرفته شده است. با توجه به کد نویسی صورت گرفته در محیط نرم افزار متلب قاب دو بعدی به روش المان محدود و با تشکلیل ماتریس سختی تحلیل می شود و نیرو های گرهی و تکیه گاهی را همراه با تغییر مکان های ایجاد شده یا جابجایی صورت گرفته در گره ها و دوران گره ها را مطابق کد گذاری در خروجی به کاربر نشان می دهد که این کد ها از محل سمت چپ تکیه گاه به ترتیب نیروی افقی شماره یک، نیروی قائم همان گره شماره دو، و لنگر ایجادشده با شماره سه قابل شناسایی می باشد که به ترتیب این شماره ها در سایر گره ها نیز جهت شناسایی به همان صورت می باشد و در نهایت شماره پانزده مربوط به شناسایی لنگر پای ستون در سمت چپ می باشد.

مشخصات تعریف شده مصالح قاب در نرم افزار متلب:

  • مقدارسطح مقطع تیر ها A=0.02m^2
  • مقدار ممان اینرسی تیرها I=0.000005m^4
  • مقدار مدول الاستیسیته یا حدارتجاعی تیرها  E=2*10^11 Pascal

خروجی پروژه پس از تحلیل قاب دو بعدی

  • نمایش نیروهای تکیه گاهی یا گرهی
  • نمایش تغییر مکان هاو دوران گرهی قاب دو بعدی

که دراین خروجی ها واحد اندازه گیری نیرو های حاصل از تحلیل بر حسب نیوتن و تغییر مکان ها بر حسب متر می باشند.

تصاویر خروجی برنامه متلب پس از  اجرا

تصویر finite-element-two-dimensional-frame-analysis_594

تصویر finite-element-two-dimensional-frame-analysis_594

 

باکس دانلود
شناسه:
۵۹۴
توضیحات:
کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۳۰,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است