مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

کدنویسی در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۰,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل تیر دارای بارگسترده و متمرکز به روش المان محدود با متلب

  • دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹
  • بازدید ۷۵۴ نفر

تصویر finite-element-focused-beam-analysis-with-matlab_2232 تحلیل تیر دارای بارگسترده و متمرکز به روش المان محدود با متلب

تحلیل تیر دارای بارگسترده و متمرکز به روش المان محدود با متلب

در پست فوق پروژه ای با عنوان تحلیل تیر دارای بارگسترده و متمرکز به روش المان محدود با متلب را قرار داده ایم که شکل ارائه شده زیر بیانگر موضوع می باشد، کدهای نوشته شده در محیط نرم افزار متلب از صفحه 73 تا 81 کتاب لاتین مقدمه ای برای تجزیه و تحلیل اجزا محدود با استفاده از نرم افزار MATLAB و نرم افزار ABAQUS است که این کتاب را می توانید با مراجعه به سایت متلب کار و یا صفحه لیست کتاب ها دانلود نمایید. در ادامه به مشخصات مربوط به پروژه پرداخته و خروجی های کد متلب را ارائه می نماییم.

تصویر beam-matlab-2232-2 تحلیل تیر دارای بارگسترده و متمرکز به روش المان محدود با متلب

به غیر از تفاوت های جزیی که بایستی در نظر گرفته شود، کدهای نوشته شده در متلب برای تجزیه و تحلیل تیرها تفاوت چندانی با خرپاها ندارد. واحدهای اندازه گیری برای طول میلی متر و برای نیرو نیوتن می باشد.

داده های ورودی این تیرشامل موارد زیر است

تعداد گره ها با علامت nnd برابر 4 عدد

تعداد عضو ها با علامت nel برابر 3 عدد

تعداد گره در هر عضو با علامت nne برابر 2 عدد

تعداد درجه آزادی در هر گره با علامت nodof برابر 4 عدد

مشخصات مصالح

این مشخصات در دو قسمت که اولی بیان کننده مدول یانگ و دومی بیان کننده ممان اینرسی تیر است که مدول یانگ برابر 200000 مگاپاسکال و ممان اینرسی برابر 6^10*200 میلیمتر به توان 4 است.

شرایط مرزی 

گره ای در یک عضو تیر دارای دو درجه آزادی است، تغییرمکان عمودی در امتداد محور y و چرخش حول محور z که عمود بر محور xy است، با توجه به شکل تیر موردنظر گره های 1 و 4 کاملاً ثابت هستند و با نماد صفر درجه آزادی آنها مشخص و به برنامه داده می شود و نیز گره های شماره 2 و 3 دارای اتصال ساده هستند. آنهابطور عمودی مهار شده اند ولی چرخش آزاد دارند. بنابراین درجه آزادی آنها w و θ است به ترتیب رقم های 0 و 1 را به آنها اختصاص داده است.

مشخصات مربوط به پروژه

کدنویسی پروژه در هشت فایل مجزا ارائه شده است که می بایست برای اجرای پروژه و خروجی گرفتن همه آنها در داخل یک پوشه قرار داشته باشند، فایل اصلی اجرایی با پسوند beam.m می باشد که پس از اجرا و ران کردن خروجی برنامه در داخل یک فایل نوت پد با پسوند txt در همان پوشه ایجاد می شود که در زیر این خروجی ارائه شده است.

 خروجی نرم افزار متلب:

File:beam_1_results.m

******* PRINTING MODEL DATA **************
-------------------------------------------------
Number of nodes:                                        4
Number of elements:                                    3
Number of nodes per element:                      2
Number of degrees of freedom per node:       2
Number of degrees of freedom per element:   4
-------------------------------------------------
Node          X
1,           0000.00
2,           4000.00
3,           9000.00
4,          16000.00
-------------------------------------------------
Element              Node_1             Node_2

1                          1                    2

2                          2                    3

3                          3                    4
------------------------------------------------
Element         E            I

1,            200000,   2e+008

2,            200000,   2e+008

3,            200000,   2e+008
-----------------------------------------------
-----Nodal freedom-----------------------------

Node           disp_w           Rotation

1,                  0,                 0

2,                  0,                 1

3,                  0,                 2

4,                  0,                 0

----------------------------------------------
-----------Applied Nodal Loads----------------
Node         load_Y         Moment

1,          0000.00,        0000.00

2,          0000.00,        1667000.00

3,          0000.00,        8333000.00

4,          0000.00,        0000.00
-------------------------------------------------
Total  number  of  active  degrees of freedom, n = 2
-------------------------------------------------
******* PRINTING ANALYSIS RESULTS **************
--------------------------------------------------
Global force vector F

1.667e+006

8.333e+006
---------------------------------------------------
Displacement solution vector: delta

-0.00001

0.00016
---------------------------------------------------
Nodal displacements

Node       disp_y        rotation

1,        0.00000,       0.00000

2,        0.00000,      -0.00001

3,        0.00000,       0.00016

4,        0.00000,       0.00000
----------------------------------------------------

Members actions

element        fy1            M1            Fy2                 M2

1,           9829.92,      9773230.20,      10170.08,    -10453539.60

2,           11381.17,     10453539.60,     8618.83,     -3547673.27

3,            760.22,       3547673.27,       -760.22,       1773836.63

------------------------------------------------------

 

تصویر beam-matlab-2232-1 تحلیل تیر دارای بارگسترده و متمرکز به روش المان محدود با متلب

 


باکس دانلود
شناسه:
۲۲۳۲
توضیحات:
کدنویسی در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۰,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است