توضیحات

کدنویسی در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۰,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل تیر دارای بارگسترده و متمرکز به روش المان محدود با متلب

  • دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹
  • بازدید ۶۵۸ نفر

تصویر finite-element-focused-beam-analysis-with-matlab_2232

تحلیل تیر دارای بارگسترده و متمرکز به روش المان محدود با متلب

در پست فوق پروژه ای با عنوان تحلیل تیر دارای بارگسترده و متمرکز به روش المان محدود با متلب را قرار داده ایم که شکل ارائه شده زیر بیانگر موضوع می باشد، کدهای نوشته شده در محیط نرم افزار متلب از صفحه ۷۳ تا ۸۱ کتاب لاتین مقدمه ای برای تجزیه و تحلیل اجزا محدود با استفاده از نرم افزار MATLAB و نرم افزار ABAQUS است که این کتاب را می توانید با مراجعه به سایت متلب کار و یا صفحه لیست کتاب ها دانلود نمایید. در ادامه به مشخصات مربوط به پروژه پرداخته و خروجی های کد متلب را ارائه می نماییم.

تصویر finite-element-focused-beam-analysis-with-matlab_2232

به غیر از تفاوت های جزیی که بایستی در نظر گرفته شود، کدهای نوشته شده در متلب برای تجزیه و تحلیل تیرها تفاوت چندانی با خرپاها ندارد. واحدهای اندازه گیری برای طول میلی متر و برای نیرو نیوتن می باشد.

داده های ورودی این تیرشامل موارد زیر است

تعداد گره ها با علامت nnd برابر ۴ عدد

تعداد عضو ها با علامت nel برابر ۳ عدد

تعداد گره در هر عضو با علامت nne برابر ۲ عدد

تعداد درجه آزادی در هر گره با علامت nodof برابر ۴ عدد

مشخصات مصالح

این مشخصات در دو قسمت که اولی بیان کننده مدول یانگ و دومی بیان کننده ممان اینرسی تیر است که مدول یانگ برابر ۲۰۰۰۰۰ مگاپاسکال و ممان اینرسی برابر ۶^۱۰*۲۰۰ میلیمتر به توان ۴ است.

شرایط مرزی 

گره ای در یک عضو تیر دارای دو درجه آزادی است، تغییرمکان عمودی در امتداد محور y و چرخش حول محور z که عمود بر محور xy است، با توجه به شکل تیر موردنظر گره های ۱ و ۴ کاملاً ثابت هستند و با نماد صفر درجه آزادی آنها مشخص و به برنامه داده می شود و نیز گره های شماره ۲ و ۳ دارای اتصال ساده هستند. آنهابطور عمودی مهار شده اند ولی چرخش آزاد دارند. بنابراین درجه آزادی آنها w و θ است به ترتیب رقم های ۰ و ۱ را به آنها اختصاص داده است.

مشخصات مربوط به پروژه

کدنویسی پروژه در هشت فایل مجزا ارائه شده است که می بایست برای اجرای پروژه و خروجی گرفتن همه آنها در داخل یک پوشه قرار داشته باشند، فایل اصلی اجرایی با پسوند beam.m می باشد که پس از اجرا و ران کردن خروجی برنامه در داخل یک فایل نوت پد با پسوند txt در همان پوشه ایجاد می شود که در زیر این خروجی ارائه شده است.

 خروجی نرم افزار متلب:

 

تصویر finite-element-focused-beam-analysis-with-matlab_2232

 


باکس دانلود
شناسه:
۲۲۳۲
توضیحات:
کدنویسی در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۰,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است