توضیحات

کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل قاب دو بعدی دو طبقه به روش المان محدود با نرم افزار متلب

  • سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
  • بازدید ۸۷۱ نفر

تصویر finite-element-analysis-of-two-storey-frame-with-matlab_992

تحلیل قاب دو بعدی دو طبقه به روش المان محدود با نرم افزار متلب

پست فوق مربوط به تحلیل قاب دو بعدی دو طبقه به روش المان محدود با نرم افزار متلب می باشد که در نهایت پس از تحلیل قاب توسط متلب، خروجی نرم افزار شکل تغیر مکان سازه را به صورت فایل گرافیکی به نمایش در می آورد. قاب دو بعدی دو طبقه مورد بررسی در شکل زیر نشان داده شده است

تصویر finite-element-analysis-of-two-storey-frame-with-matlab_992

مشخصات مورد نظر برای قاب دو بعدی

  • نیروی جانبی متمرکز (P) اعمال شده به گره انتهایی قاب به مقدار واحد در نظر گرفته شده
  • مقدار مدول الاستیسیته، سطح مقطع و ممان اینرسی اعضاء نیز به مقدار واحد در نظر گرفته شده است

در شکل زیر هر یک از گره ها و عضو های قاب دو طبقه مورد بررسی کد گذاری شده اند که این امر به دلیل شناسایی محل، جهت و میزان جابجایی، دوران،نیروها و لنگرهای تکیه گاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

تصویر finite-element-analysis-of-two-storey-frame-with-matlab_992

خروجی برنامه متلب

  1. ارائه شکل گرافیکی تغییر مکان قاب دو بعدی
  2. تعیین ماتریس سختی کل قاب دو طبقه دو بعدی
  3. نمایش مقادیر جابجایی و دوران گره ها
  4. تعیین مقادیر عکس العمل های تکیه گاهی

ضریب سختی قاب دو بعدی مورد نظر (K) یک ماتریس ۱۸*۱۸ می با شد که مقادیر آن از داخل فیلم ارائه شده قابل مشاهده است.

در خروجی نشان داده شده نماد a بیان کننده مقدار جابجایی و دوران سازه و نماد r نیز نشان دهنده نیرو های تکیه گاهی و لنگر های به وجود آمده در تکیه گاه سازه است که به ترتیب اعداد شماره گذاری گره ها قابل درک است.

کد نویسی این برنامه از ۱۲ تابع و یک برنامه صلی درقالب m فایل تشکیل شده است که با اجرای فایل اصلی exs7.m می توانید برنامه را ران کرده و نتایج مورد نظر را بدست آورید.

 

باکس دانلود
شناسه:
۹۹۲
توضیحات:
کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است