مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

پروژه فوق دارای ۶ صفحه گزارش کار در قالب فایل word همراه با فایل اجرایی نرم افزار راک لب

۱۷,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تعیین تنش اصلی و برشی سنگ با نرم افزار Roclab

 • شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
 • بازدید ۱,۶۱۸ نفر

تصویر etermination-main-shh-ear-and-shear-stress-roclab_796 تعیین تنش اصلی و برشی سنگ با نرم افزار Roclab

تعیین تنش اصلی و برشی سنگ با نرم افزار Roclab

در پست فوق مطابق شکل زیر پروژه تعیین تنش اصلی و برشی سنگ با نرم افزار Roclab (راک لب) قرار داده شده است.

تصویر roclab-796-1 تعیین تنش اصلی و برشی سنگ با نرم افزار Roclab                                                               

تعریف نرم افزار roclab

راک لب برنامه ای است که بر اساس معیار شکست عمومی هوک – برون، به تعیین پارامترهای مقاومتی توده سنگ می پردازد. برنامه راک لب به کاربر اجازه می دهد که به راحتی تخمینی صحیح از خصوصیات توده سنگ به دست آورد و تاثیر تغییر خصوصیات توده سنگ را بر پوشهای شکست به طور گرافیکی دریافت کند این عملیات تعیین خصوصیات توده سنگ پایان کار نیست. این کار برای تعیین ورودی های برنامه های تحلیل عددی انجام می گیرد چون این برنامه ها برای تحلیل تنش یا تحلیل پایداری نیاز به خواص مصالح دارند.

با برنامه راک لب (Roclab) می توان برای تعیین خصوصیات توده سنگ از جمله تونل ها، شیروانی ها، معادن روباز، پی ها و غیره استفاده نمود. در ضمن خصوصیات توده سنگ که از نرم افزار راک لب به دست می آید می توان به عنوان ورودی در برنامه های تحلیل عددی نظیر فیس تو (phase2) با کاربری تحلیل تنش به روش اجزای محدود و طراحی نگهداری برای حفاری ها یا اسلاید (slide) با کاربری تحلیل پایداری شیروانی ها  به روش نعادل حدی استفاده نمود.

داده های مسئله (همان ورودی های برنامه) 

 • مقاومت فشاری محصور نشده از سنگ دست نخورده (sigci)
 • شاخص مقاومت های زمین شناسی (Gsi)
 • ثابت ماده سنگ (mi)
 • فاکتور آشفتگی سنگ (D)
 • مدول الاستیسیته سنگ مورد نظر (Ei)

پارامتر های بیان شده در بالا همان ورودی های برنا مه است که مطابق با آزمایشاهای تک محوری، نوع سنگ و شرایط ساختگاه سنگ مورد نظر تعیین می شود. در این پروژه نمونه سنگ از نوع کوارتزیت که تنها می تواند با چکش زمین شناسی لب پر شود در نظر گرفته شده، حفاری تونل با استفاده از دستگاه حفار (TBM) در عمق 120 متری از سطح زمین صورت گرفته و ساختگاه سنگ مورد نظر بلوکی با وضعیت سطحی خیلی خوب می باشد.

ورودی برنامه

 • مقاومت فشاری محصور نشده از سنگ دست نخورده (sigci) برابر با 260 مگا پاسکال
 • شاخص مقاومت های زمین شناسی (Gsi) برابر با 70
 • ثابت ماده سنگ (mi) برابر با 20
 • فاکتور آشفتگی سنگ (D) برابر با صفر

تصویر roclab-796-2 تعیین تنش اصلی و برشی سنگ با نرم افزار Roclab

مدول الاستیسیته سنگ مورد نظر (Ei) برابر با 11800 مگا پاسکال

تصویر roclab-796-3 تعیین تنش اصلی و برشی سنگ با نرم افزار Roclab

خروجی برنامه

نتیجه خروجی برنامه راک لب در حالت تنش نرمال و تنش برشی به صورت زیر قابل مشاهده می باشد.

 • مقدار چسبندگی 5.094 مگا پاسکال
 • مقدار زاویه اصطکاک داخلی 64.77 درجه
 • مقدار مقاومت کششی 1.354 مگا پاسکال
 • مقدار مقاومت فشاری تک محوره 48.886 مگا پاسکال
 • مقدار مقاومت همه جانبه 96.986 مگا پاسکال
 • مقدار مدول تغییر شکل 8647.21 مگا پاسکال
 

باکس دانلود
شناسه:
۷۹۶
توضیحات:
پروژه فوق دارای ۶ صفحه گزارش کار در قالب فایل word همراه با فایل اجرایی نرم افزار راک لب
قیمت:
۱۷,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است