توضیحات

پروژه در محیط نرم افزار متلب کد نویسی شده است

۱۷,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

ترسیم نمودار حرکت سیستم جرم و فنر با یک درجه آزادی و میرا در متلب

  • شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • بازدید ۵۹۰ نفر

تصویر Draw-a-graph-of-the-motion-in-matlab_950

ترسیم نمودار حرکت سیستم جرم و فنر با یک درجه آزادی و میرا در متلب

این پست مربوط به پروژه ای با موضوع ترسیم نمودار حرکت سیستم جرم و فنر با یک درجه آزادی و میرا در متلب است که پس از اجرای پروژه در محیط نرم افزار متلب، نمودارهای جابجایی – زمان، سرعت – زمان و شتاب – زمان حرکت آزاد سیستم جرم و فنر که دارای میرایی است را ترسیم نموده و در خروجی نمایش می دهد.

تصویر Draw-a-graph-of-the-motion-in-matlab_950

میرایی چیست

به خاصیتی که در سیستم های دارای نوسان باعث کاهش دامنه نوسان آن سیستم شده و یا باعث مستهلک شدن انرژی آن سیسم در حال نوسان می شود میرایی گفته می شود که در نمودارهای ارائه شده نیز این امر قابل مشاهده می باشد.

سیستم های یک درجه آزادی به چه سیستم هایی گفته می شود

به سیستمی دارای یک درجه آزادی گفته می شود که تنها در یک امتداد آزادی حرکت داشته باشد، می توانید یک فنر را مد نظر قرار دهید که تغییر مکان یا همان تغییر طول در امتداد محور آن به صورت خطی می باشد.

داده های مسئله برای تحلیل سیستم یک درجه آزادی جرم و فنر

سیستم جرم و فنر نشان داده شده در شکل بالا با جرم ۲ کیلوگرم و سختی فنر به مقدار ۸ نیوتن بر متر است با مقدار میرایی برابر ۱ نیوتن در ثانیه بر متر در نظر گرفته شده است. شرایط اولیه جابجایی برابر ۰٫۳ متر و سرعت بابر ۰٫۵ متر بر ثانیه در نظر گرفته شده است.

خروجی نرم افزار متلب

در این قسمت سه نمودار حاصل از تحلیل به قرار زیر پس از ران کردن نرم افزار متلب در خروجی نمایش داده می شود.

تصویر Draw-a-graph-of-the-motion-in-matlab_950

شکل یک مربوط به نمودار جابجایی – زمان سیستم است

تصویر Draw-a-graph-of-the-motion-in-matlab_950

شکل دو نمودار سرعت – زمان سیستم می باشد

تصویر Draw-a-graph-of-the-motion-in-matlab_950

شکل سه نیز مربوط به نمودار شتاب – زمان سیستم است

 

باکس دانلود
شناسه:
۹۵۰
توضیحات:
پروژه در محیط نرم افزار متلب کد نویسی شده است
قیمت:
۱۷,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است