جزوه طراحی سازه های فلزی و بتنی با نرم افزار ETABS-2016 و SAFE-16

 • پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸
 • بازدید ۵۲۳ نفر

تصویر design-steel-and-concrete-structures-with-etabs-safe_671

جزوه طراحی سازه های فلزی و بتنی با نرم افزار ETABS-2016 و SAFE-16

این پست مربوط به جزوه طراحی سازه های اسکلت فلزی و بتنی با نرم افزار ETABS-2016 و SAFE-16 است که یکی از جزوه های آقای دکتر مسعود حسین زاده اصل ویرایش بهار سال ۹۸ می باشد، در ادامه سرفصل های آن بیان شده و در انتها نیز فایل PDF آن قابل دانلود است.

فهرست مطالب جزوه

فصل یک : مقدمه

فصل دو: فایلهای کمکی ایتبس  (ETABS) و اکسل

فصل سه: چک لیست

 • قابهای خمشی بتنی

فصل چهار: مدلسازی و بارگذاری در ایتبس ۲۰۱۶

 • استفاده از Section Designer برای ساخت مقاطع فولادی
 • تعریف انواع سقف ها
 • سیستم های باربر جانبی
 • بار زند
 • بار تیغه بندی
 • کاهش بارهای زنده
 • بار برف
 • تعریف بارها
 • Notional Load
 • تعریف زلزله استاتیکی
 • دوره تناوب سازه (T)
 • تراز پایه
 • وزن لرزه ای (Mass Source)
 • تنظیم جرم خرپشته
 • دیافراگم
 • چشمه اتصال  (Panel Zone)
 • ضرایب ترک خوردگی اعضای بتنی
 • اندیس پایداری(Q)
 • سختی پیچشی در تیرها
 • تنظیم پارامترهای تحلیل سازه
 • اثر P-D
 • صرف نظر کردن از P-delta در سازه بتنی
 • نامنظمی
 • پیچش تصادفی و تعیین ضریب (Aj)
 • زلزله ۳۰ درصد متعامد
 • زلزله قائم

فصل پنج: ترکیب بارها

 • ترکیب بارهای طراحی سازه بتنی
 • ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی

فصل شش: طراحی سازه های بتنی

 • فواصل تنگ – ستونهای با شکل پذیری متوسط
 • ضوابط تنگ ها در ستونهای با شکل پذیری ویژه
 • تیر ضعیف ستون قوی  ( قاب خمشی ویژه )
 • برش ناحیه اتصال
 • نمایش آرماتورهای پیچشی
 • محاسبه ضریب سختی پیچشی (j)
 • اتصال مفصلی در بتن
 • زلزله تشدید یافته  (W0)

فصل هفت: طراحی سازه های فولادی

 • انجام تنظیمات در قسمت  Preferences
 • زلزله تشدید یافته  (W0)
 • منوی  Overwriteدر اعضای فولادی

فصل هشت: دریفت

 • کنترل جابجایی نسبی طبقات در سازه های بتنی
 • کنترل جابجایی نسبی طبقات در سازه های فولادی
 • درز انقطاع

فصل نه: تعیین درجه نامعینی سازه

 • مقدمه
 • فلوچارت تعیین ضریب نامعینی
 • اعمال ضریب نامعینی در نرم افزار

فصل ده: طراحی فونداسیون

 • انتقال عکس العملهای تکیه گاهی از ETABS
 • انتقال بارهای دینامیکی در پی
 • نوارهای طراحی
 • تنظیم پارامترهای تحلیل و طراحی
 • ترکیب بارها
 • ترکیب بارهای حد نهایی کنترل مقطع پی
 • تعریف ترکیب بارهای کنترل تنش خاک
 • بررسی برش پانچ
 • آرماتور حداقل در پی ها
 • جزئیات خم میلگردهای ستون داخل پی
 • تبدیل ترکیب بارهای خطی به ترکیب بارهای غیرخطی

فصل یازده: تحلیل دینامیکی

 • ضوابط آیین نامه
 • تعریف طیف طرح
 • تعریف  function
 • تعیین تعداد مدهای نوسانی
 • همپایه کردن
 • انتخاب روش های بارگذاری از یک  تا چهار
 • تعیین راستای اصلی سازه
 • کنترل دریفت تحت زلزله دینامیکی طیفی
 • کنترل نامنظمی پیچشی تحت زلزله دینامیکی طیفی

فصل دوازده: طراحی سقف کامپوزیت

 • سقف مختلط
 • سقف عرشه فولادی
 • تنظیم پارامترهای طراحی به روش LRFD
 • طراحی تیرها و بررسی نتایج

فصل سیزده: دیوار برشی

 • ابعاد
 • محل قطع عملی میلگرد قائم دیوار برشی و طول وصله ها
 • وصله میلگردهای افقی دیوار برشی
 • نیاز یا عدم نیاز به سنجاق در جان دیوار برشی
 • المان های مرزی
 • مدلسازی دیواربرشی
 • تعریف ترکیب بارها
 • ضرایب ترک خوردگی دیوارها
 • کنترل ترک خوردگی دیوار
 • تنظیم پارامترهای طراحی
 • انتخاب روش طراحی
 • ضوابط سیستم دوگانه
 • توزیع دیوار برشی در ارتفاع
 • اندرکنش دیوار و قاب
 • تیر همبند (Coupling beam)

فصل چهارده: نکات طراحی سازه های با سقف مجوف (کوبیاکس، یوبوت)

 • مقدمه
 • استفاده از دال بتنی سقف به عنوان قاب خمشی؟
 • فایلهای مورد نیاز در ایتبس
 • کنترل ستونها
 • کنترل کفایت دیوارهای برشی
 • طراحی دیافراگم
 • دوره تناوب تحلیلی سازه
 • محاسبه کنترل جابجایی نسبی طبقات (drift)
 • تعیین محدوده گوی ها در سقف

فصل پانزده: کنترل خیز دال در دالها

 • انتقال نیروها از ایتبس به سیف
 • تعریف و اعمال بارها

فصل شانزده: اتصالات سازه های فولادی

 • طراحی اتصال گیردار با ورق روسری و زیرسری
 • طراحی وصله تیرها با ورق بال و جان
 • طراحی وصله تیرها با ورق انتهایی
 • طراحی اتصال گیردار فلنجی ۸ پیچی با استفاده از ورق لچکی

فصل هفده: طراحی تیرچه بلوک

 • ضوابط نشریه ۵۴۳
 • حل مثال
 • کنترل خیز تیرچه

فصل هجده : قاب خمشی بتنی با شکل پذیری ویژه

 • مقدمه
 • تیرهای ویژه
 • ستونهای ویژه
 • تنگها در ستونهای ویژه
 • محل وصله ها در ستونها
 • مهار میلگرد تیر داخل ستون
 • کنترل برش در گره اتصال
 • نکات اجرایی قابهای ویژه بتنی

فصل نوزده: مسائل متفرقه

 • قانون ۳۰-۱۰۰در ستونهای بتنی (نحوه کنترل ۲۰ درصد ظرفیت)
 • محاسبه اندیس پایداری
 

باکس دانلود
شناسه:
۶۷۱
نویسنده:
دکتر مسعود حسین زاده اصل
زبان:
فارسی
فرمت فایل:
PDF
لینک دانلود:
جهت دانلود در کانال تلگرامی (ID: @TakCivil) عضو شده و از لینک زیر دانلود را انجام دهید
کتاب های مرتبط
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است