طراحی ساختمان سه طبقه اسکلت بتنی

 • یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸
 • بازدید ۳۴۲ نفر

تصویر design-project-of-three-storey-concrete-structure_1655

پروژه طراحی ساختمان سه طبقه اسکلت بتنی

در این پست دفترچه محاسبات پروژه طراحی ساختمان سه طبقه اسکلت بتنی با کاربری مسکونی را در ۷۶ صفحه فایل PDF به همراه نقشه سازه و معماری در محیط نرم افزار اتوکد قرار دادیم، در ادامه بخشی از مشخصات پروژه و فهرست مطالب آن را بیان می کنیم.

تصویر design-project-of-three-storey-concrete-structure_1655

مشخصات پروژه

 • ساختمان به صورت اسکلت بتنی در سه طبقه (همکف-اول-دوم) می باشد
 • کاربری ساختمان مسکونی است
 • مساحت هر واحد مسکونی ۱۲۰ متر مربع می باشد
 • پروژه دارای نقشه سازه و معماری در محیط نرم افزار اتوکد می باشد

فهرست مطالب

فصل اول: ویژگی های طرح

 • شناسایی
 • مشخصات مصالح مصرفی
 • معیار های طراحی
 • آیین نامه های بارگذاری
 • آیین نامه های طراحی
 • فهرست منابع و مراجع مورد استفاده
 • نرم افزار های مورد استفاده در طراحی

فصل دوم: بارگذاری

 • بار مرده
 • بار محاسباتی سقف طبقات
 • بار محاسباتی سقف بام
 • بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (فاقد نماکاری )
 • بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (دارای نما )
 • بار محاسباتی جان پناه
 • بار محاسباتی پله
 • بار زنده
 • بار محاسباتی جدا گرهای داخلی (تیغه بندی ها)
 • بارگذاری زلزله
 • محاسبه نیروی برش پایه به روش استاتیکی معادل
 • ملاحظات کلی
 • محاسبه ضریب اهمیت ساختمان
 • محاسبه نسبت شتاب مبنای طرح
 • محاسبه زمان تناوب اصلی نوسان
 • محاسبه زمان تناوب تجربی سازه در راستای محور X
 • محاسبه زمان تناوب تجربی سازه در راستای محور Y
 • محاسبه ضریب بازتاب ساختمان
 • طبقه بندی نوع زمین
 • پارامترهای ضریب طیف
 • محاسبه ضریب اصلاح طیف طرح
 • محاسبه ضریب شکل طیف
 • محاسبه ضریب رفتار ساختمان
 • محاسبه ضریب زلزله
 • محاسبه ضریب K
 • محاسبه وزن طبقات
 • محاسبه مقدار نیروی برش پایه
 • توزیع نیروی برش پایه در طبقات ساختمان
 • بارگذاری خرپشته
 • محاسبه اختلاف بار و جرم
 • اختلاف جرم و بار دیوار های کناری
 • اصلاح مشخصات هندسی و ترک خوردگی
 • ضرایب ترک خوردگی ستون ها و تیرها
 • کاهش وزن تیرها
 • بار برف
 • بار برف زمین
 • ضریب اهمیت
 • ضریب شیب
 • ضریب برف گیری
 • بار برف بام
 • ترکیبات بارگذاری
 • ترکیب بار های عمومی طراحی سازه های بتن آرمه
 • ترکیب بار های کنترل تنش خاک
 • خلاصه بارهای وارد بر سازه
 • اختصاص بارهای محاسبه شده به سازه
 • بار مرده سقف طبقات
 • بار مرده بام
 • بار زنده سقف طبقات
 • بار زنده بام
 • بار برف
 • بارهای مرده قاب محور ۱
 • بارهای مرده قاب محور ۲
 • بارهای مرده قاب محور ۳
 • بارهای مرده قاب محور ۴
 • بارهای مرده قاب محور ۵
 • بارهای مرده قاب محور A
 • بارهای مرده قاب محور B
 • بارهای مرده قاب محور C

فصل سوم: تحلیل و طراحی سازه

 • تحلیل سازه
 • تغییر مکان نسبی طبقات
 • محاسبه عرض درز انقطاع
 • کنترل واژگونی سازه
 • مختصات مرکز جرم و مرکز سختی طبقات
 • محاسبه ضریب اطمینان در برابر واژگونی
 • طراحی سازه
 • مقاطع اعضاء
 • مقاطع قاب های محورهای ۱ و ۲
 • مقاطع قاب های محورهای ۳ و ۴
 • مقاطع قاب محور ۵
 • مقاطع قاب محور A
 • مقاطع قاب محور B
 • مقاطع قاب محور  C
 • طراحی ستون ها
 • تیپ بندی ستون ها
 • محاسبه میلگردهای طولی در طبقه اول
 • کنترل فاصله آزاد و محور تا محور میلگردهای طولی
 • نسبت تنش ها در ستون های قاب های محورهای ۱ و ۲
 • نسبت تنش ها در ستون های قاب های محورهای ۳ و ۴
 • نسبت تنش ها در ستون های قاب محور ۵
 • کنترل درصد فولاد ستون ها
 • طراحی میلگردهای عرضی ستون ها
 • محاسبه طول ناحیه ویژه و فاصله بین خاموت ها در این ناحیه
 • محاسبه فاصله بین خاموت ها در ناحیه عادی
 • کنترل کفایت Av/s
 • میلگردهای عرضی در محل اتصال تیر به ستون
 • میلگردهای عرضی در محل اتصال ستون به شالوده
 • محاسبه طول مهاری آرماتورهای ستون
 • محاسبه طول وصله آرماتورهای انتظار
 • طراحی تیرها
 • کنترل درصد فولاد تیرها
 • محاسبه آرماتور های سراسری
 • کنترل فاصله آزاد و محور به محور میلگردهای سراسری
 • محاسبه میلگردهای طولی تقویتی
 • محاسبه میلگردهای طولی تقویتی در تکیه گاه سمت چپ
 • کنترل فاصله آزاد و محور به محور میلگردهای طولی
 • محاسبه طول میلگرد تقویتی
 • محاسبه طول مهاری
 • محاسبه میلگردهای طولی تقویتی در تکیه گاه میانی
 • کنترل فاصله آزاد و محور به محور میلگردهای طولی
 • محاسبه طول میلگرد تقویتی
 • کنترل طول مهاری
 • محاسبه میلگردهای طولی تقویتی در تکیه گاه سمت راست
 • کنترل فاصله آزاد و محور به محور میلگردهای طولی
 • محاسبه طول میلگرد تقویتی
 • محاسبه طول مهاری
 • محاسبه طول وصله های پوششی
 • طراحی آرماتورهای عرضی تیرها
 • محاسبه طول ناحیه ویژه و فاصله بین خاموت ها در این ناحیه
 • محاسبه فاصله بین خاموت ها در ناحیه عادی
 • کنترل کفایت  Av/s
 • محاسبه طول مهاری میلگردهای عرضی
 • طراحی تیرچه های بتنی
 • طراحی پله
 • طراحی شالوده
 • بار کف سازی و بار زنده روی پی
 • کنترل نشست پی
 • کنترل نشست غیر یکنواخت (چرخش زاویه ای)
 • کنترل تنش زیر پی
 • کنترل برش پانچ
 • کنترل برش یکطرفه
 • محاسبه میلگردهای طولی
 • محاسبه حداقل آرماتورهای طولی
 • محاسبه فاصله میلگردهای طولی
 • محاسبه آرماتورهای تقویتی
 • محاسبه آرماتورهای عرضی
 • پیوست ۱: خلاصه ای از داده های ورودی به نرم افزار

آیین نامه های بارگذاری مورد استفاده

 • مبحث ششم مقررات ملی ساختمان بارهای وارد بر ساختمان (ویرایش ۹۲ )
 • آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ( ویرایش ۴ )

آیین نامه های  مورد استفاده در طراحی

 • آیین نامه سازه های بتنی (ACI-318-14)
 • مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه (ویرایش ۹۲)
 • مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان پی و پی سازی(ویرایش ۹۲)
 

باکس دانلود
شناسه:
۱۶۵۵
قیمت:
رایگان
لینک دانلود:
جهت دانلود در کانال تلگرامی (ID: @TakCivil) عضو شده و از لینک زیر دانلود را انجام دهید
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است