توضیحات

پروژه دارای فایل خروجی نرم افزار به همراه ۱۰ صفحه گزارش کار در قالب فایل word است

۱۷,۰۰۰ تـــــومان

طراحی مهارکننده دیواره سنگی تونل با نرم افزار RocSupport

  • چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
  • بازدید ۳۱۰ نفر

تصویر Design-of-rock-wall-tunnel-restraint-RocSupport_910

طراحی مهارکننده دیواره سنگی تونل با نرم افزار RocSupport

این پست مربوط به طراحی مهارکننده دیواره سنگی تونل با نرم افزار RocSupport است که دارای ۱۰ صفحه گزارش کار در قالب فایل word و خروجی نرم افزار است، در ادامه بخش از مطالب آن را بیان می کنیم.

نرم افزار RocSupport

نرم افزار RocSupport در خصوص مسائلی مانند مکانیک سنگ، آنالیز تنش ها و سیستم های پایداری تونل ها می پردازد که توسط شرکت RocScience تهیه شده است. صلبیت نگهداری و استفاده از نمودار های تنش و کرنش از ویژگی های مهم این نرم افزار می باشد که نوع نگهداری، تاثیر زمان ایستایی و مناسب ترین زمان نصب را نیز بررسی می نماید، این نرم افزار با در نظر گرفتن شرایط محیطی، نوع سنگ، شعاع تونل و آنالیز اطلاعات ورودی، مدل های نمودار شکل از محیط داده و موارد محاسبه شده را در تونل ها نشان می دهد.

تصویر Design-of-rock-wall-tunnel-restraint-RocSupport_910

صورت مسئله

برای حفاری تونل مورد نظر به قطر ۱۴ متر با دستگاه حفار (TBM) استفاده شده است و عمق حفاری نیز از سطح زمین ۲۲۰ متر می باشد، نمونه سنگ مورنظر در اطراف تونل از نوع سیلت استون است که با چاقوی جیبی کنده نمی شود یا خراشیده نمی شود مطابق شاخص های زمین شناسی، ساختگاه سنگ مورد نظر به صورت بلوکی منفعل درزه دار با وضعیت سطحی بد است. شاخص مقاومت سنگ دست نخورده  𝝈cr =25mpa تعیین گردیده است. مقدار ثابت ماده سنگ با استفاده از جدول مربوطه و مطابق نام سنگ موجود در اطراف تونل، برابر با mi=7  بدست آمده است، ونیز شاخص مقاومت زمین شناسی که همان GSI است، طبق اطلاعات وجدول های مربوطه به مقدار ۳۰ تعیین شده است.

خروجی نرم افزار rocsupport پس از تحلیل

در طراحی این پروژه مقادیر و نمودارهای فشار داخلی زمین و عکس العمل های زمین و نگدارنده، همگرایی تونل، جابجایی دیواره تونل، قطر شاتکریت و راک بولت و غیره مورد بررسی قرار گرفته است.

تصویر Design-of-rock-wall-tunnel-restraint-RocSupport_910

 

باکس دانلود
شناسه:
۹۱۰
توضیحات:
پروژه دارای فایل خروجی نرم افزار به همراه ۱۰ صفحه گزارش کار در قالب فایل word است
قیمت:
۱۷,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است