ایجاد دفترچه جديد در نرم افزار تکسا

  • چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
  • بازدید ۱۹۸ نفر

تصویر Create-a-new-notebook-in-Taksa-software-1894 ایجاد دفترچه جديد در نرم افزار تکسا

ایجاد دفترچه جديد در نرم افزار تکسا

با كليك روي”اضافه +” ليست دفترچه هاي پايه سال پروژه نمايش داده مي شوند.

تصویر estimated-meters_1894_1_1 ایجاد دفترچه جديد در نرم افزار تکسا

در اين پنجره ليست همه فهرست بهاي منتشر شده از طرف سازمان مديريت و وزارت نفت در سال پيمان نمايش داده مي شود. با انتخاب فهرست و استفاده از كليد فلش نشان داده شده در شکل، فهرست انتخاب شده به پيمان اضافه خواهد شد.

ابزار مرتب سازی و جستجو

تصویر estimated-meters_1894_1_2 ایجاد دفترچه جديد در نرم افزار تکسا

فرم جستجو

فرم جستجو در اکثر فرم های سيستم باز می شود با اين تفاوت که با توجه به فرم اصلی، عنوان جستجو نيز تغيير می کند و می توانيد عناوين مجاز را از کمبوی مربوطه آن انتخاب نموده و شرح مربوطه را در باکس مورد جستجو وارد نمایید.

مرتب سازی

با كليك روی كليد “فلش ” مطابق شکل بالا می‌توان ليست موجود را بر اساس ردیف مرتب نمود.


ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است