توضیحات

پروژه فوق دارای فایل مدلسازی شده در محیط نرم افزار sap به همراه گزارش کار می باشد

۳۴,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

مقایسه قاب دارای میراگر ویسکوز مدلسازی شده در sap با قاب دارای مهاربند قطری

  • جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • بازدید ۳۴۷ نفر

تصویر comparison-of-bracing-frame-with-viscous-damper-modeled-in-sap_2460

مقایسه قاب دارای میراگر ویسکوز مدلسازی شده در sap با قاب دارای مهاربند قطری

در این پست پروژه ای با عنوان مقایسه قاب دارای میراگر ویسکوز مدلسازی شده در sap با قاب دارای مهاربند قطری قرار داده شده است که در ادامه توضیحات مربوط به گزارش کار آن همراه با بخشی از تصاویر مربوطه ارائه داده می شود.

تصویر comparison-of-bracing-frame-with-viscous-damper-modeled-in-sap_2460

گزارش کار مربوط به پروژه

دراین پژوهش تأثیر میراگرهای ویسکوز برپاسخ لرزه ای ساختمانی مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور یک قاب دو بعدی ۱۲ طبقه با میرایی ذاتی ۵ درصد، همان قاب با افزودن میرایی ۲۵ درصد به وسیله الحاق میراگرویسکوز توسط نرم افزار SAP تحت آنالیزتاریخچه زمانی قرارگرفتند. دراین پژوهش از ۷ شتاب نگاشت استفاده شده است. در آخر به وسیله نمودارهای حاصل از نتایج تحلیل، جابه جایی و شتاب بام و برش پایه. قبل و بعد از الحاق میراگرویسکوز باهم مقایسه گردیده است. مقایسه ی نتایج تحلیل بیانگر این امر می باشد که میراگرویسکوز پاسخ لرزه ای سازه رو تا حدی کاهش می دهند از این رو این میراگرها وسایل اتلاف انرژی بسیارخوبی برای استفاده درساخت و مقاوم سازی سازه های بلند در مناطق با لرزه خیزی بالا می باشند.

شتاب نگاشت زلزله های تحلیل شده

دراین پژوهش، برای انجام تحلیل دینامیکی افزایشی، از۷ شتاب نگاشت اصلاح شده توسط موسسه peer استفاده شده است. رکوردهای انتخابی مربوط به ایالت کالیفرنیا بوده و یک سری پارامترهای کنترل کننده از قبیل فاصله از گسل و بزرگی در انتخاب آنها مدنظر قرارگرفته است که مشخصات مربوط به رکوردهای زلزله مورد استفاده درجدول مربوطه ارائه شده است.

بررسی خروجی های حاصل ازتحلیل

نمودارهای حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی سازه با میراگر و بدون میراگر با شتاب نگاشت های مورد مطالعه قرارگرفته است که در ادامه یک نمونه برش پایه قابل مقایسه که مربوط به بند ۱ و ۲ است ارائه می گردد.

۱- نمایش نمودار برش پایه، تغییر مکان و شتاب حاصل از تحلیل شتاب نگاشت Cape برای سازه بدون میراگر

تصویر comparison-of-bracing-frame-with-viscous-damper-modeled-in-sap_2460

۲- نمایش نمودار برش پایه، تغییر مکان و شتاب حاصل از تحلیل شتاب نگاشت Cape برای سازه با میراگر

تصویر comparison-of-bracing-frame-with-viscous-damper-modeled-in-sap_2460

۳- نمایش نمودار برش پایه، تغییر مکان و شتاب حاصل از تحلیل شتاب نگاشت Hector Mine برای سازه بدون میراگر

۴- نمایش نمودار برش پایه، تغییر مکان و شتاب حاصل از تحلیل شتاب نگاشت Hector Mine برای سازه با میراگر

۵- نمایش نمودار برش پایه، تغییر مکان و شتاب حاصل از تحلیل شتاب نگاشت Hills برای سازه بدون میراگر

۶- نمایش نمودار برش پایه، تغییر مکان و شتاب حاصل از تحلیل شتاب نگاشت Hills برای سازه با میراگر

۷- نمایش نمودار برش پایه، تغییر مکان و شتاب حاصل از تحلیل شتاب نگاشت Kobe برای سازه بدون میراگر

۸- نمایش نمودار برش پایه، تغییر مکان و شتاب حاصل از تحلیل شتاب نگاشت Kobe برای سازه با میراگر

۹- نمایش نمودار برش پایه، تغییر مکان و شتاب حاصل از تحلیل شتاب نگاشت Landers برای سازه بدون میراگر

۱۰- نمایش نمودار برش پایه، تغییر مکان و شتاب حاصل از تحلیل شتاب نگاشت Landers برای سازه با میراگر

۱۱- نمایش نمودار برش پایه، تغییر مکان و شتاب حاصل از تحلیل شتاب نگاشت Loma برای سازه بدون میراگر

۱۲- نمایش نمودار برش پایه، تغییر مکان و شتاب حاصل از تحلیل شتاب نگاشت Loma برای سازه با میراگر

۱۳- نمایش نمودار برش پایه، تغییر مکان و شتاب حاصل از تحلیل شتاب نگاشت Northridge برای سازه بدون میراگر

۱۴- نمایش نمودار برش پایه، تغییر مکان و شتاب حاصل از تحلیل شتاب نگاشت Northridge برای سازه با میراگر

نکته:

فایل مدلسازی شده پروژه در محیط نرم افزار sap به همراه گزارش ارائه شده، از  لینک های مربوطه قابل دانلود می باشند.

 

باکس دانلود
شناسه:
۲۴۶۰
توضیحات:
پروژه فوق دارای فایل مدلسازی شده در محیط نرم افزار sap به همراه گزارش کار می باشد
قیمت:
۳۴,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است