کتاب نقشه برداری ساختمان برای فنی و حرفه ای به صورت PDF

 • سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
 • بازدید ۸۳۲ نفر

تصویر book-of-building-surveying-in-pdf_1239

کتاب نقشه برداری ساختمان برای فنی و حرفه ای به صورت PDF

کتاب نقشه برداری ساختمان برای فنی و حرفه ای به صورت PDF از مجموعه کتاب های کارگاهی برای رشته ساختمان ، گروه معماری و ساختمان و از شاخه فنی حرفه ای است که برای سال دوازدهم تدوین و تألیف شده است. کتاب نقشه برداری ساختمان شامل ۵ پودمان می باشد که هر پودمان متشکل از یک یا چند واحد یادگیری می باشد. همینطور ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی های کتاب ساختمانی حاضر است که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی نیز قرار دارد. از دیگر خصوصیات این کتاب، طراحی فعالیت های یادگیری ساخت یافته در مورد شایستگی های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه ای و مباحث زیست محیطی می باشد.

پودمان های کتاب نقشه برداری ساختمان

پودمان اول

این پودمان با عنوان ترازیابی می باشد که در مرحله اول به بررسی روش های اندازه گیری اختلاف ارتفاع نقاط پرداخته و در ادامه به روش های کنترل صحت اندازه گیری و کاربردهای ترازیابی می پردازد.

پودمان دوم

این پودمان با عنوان تعیین موقعیت می باشد که با روش های اندازه گیری زاویه با استفاده از زاویه یاب ها و انجام محاسبات آن در نرم افزار Excel و همچنین اندازه گیری طول بوسیله زاویه یاب و دوربین توتال استیشن (دوربین نقشه برداری Total Station – TS) آشنا شده و بعد با محاسبه جهت امتدادها به تعیین مختصات به روش پیمایش پرداخته است.

پودمان سوم

این پودمان با عنوان برداشت است که بخش های اولیه آن آشنایی با وسایل و اصول برداشت مسطحاتی و ارتفاعی به محاسبه فواصل افقی و اختلاف ارتفاع به روش های دستی و نرم افزاری می باشید و در ادامه عوارض را با استفاده از نرم افزار Civil3D ترسیم می کند.

پودمان چهارم

این پودمان با عنوان پیاده کردن و کنترل طرح می باشد که در آن اصول کلی پیاده کردن ساختمان مطرح شده و با روش های پیاده کردن نقاط با استفاده از وسایل ساده و توتال استیشن (دوربین نقشه برداری Total Station – TS) آشنا شده و همچنین پیاده کردن و کنترل نقاط مسطحاتی و ارتفاعی عوارض آموزش داده می شود.

پودمان پنجم

این پودمان با عنوان شاخه های نقشه برداری می باشد که در آن شما با انواع رشته های نقشه برداری از جمله نقشه برداری مسیر (Route Surveying)، نقشه برداری زیر زمینی (Under Ground Surveying)، نقشه برداری هیدروگرافی (نقشه برداری دریایی یا آب نگاری | Hydrographic Surveying)، ژئودزی (زمین‌ سنجی | Geodesy)، نقشه برداری کاداستر (محدوده‌ بندی یا حدنگاری | Cadastral Surveying) و فتوگرامتری (تصویر سنجی یا نقشه برداری هوایی | Photogrammetry) آشنا خواهید شد.

فهرست مطالب کتاب نقشه برداری ساختمان

پودمان اول – ترازیابی

 • تعاریف اولیه
 • تجهیزات ترازیابی
 • اصول ترازیابی هندسی
 • ترازیابی تدریجی
 • محاسبات ترازیابی تدریجی در نرم افزار Excel
 • ترازیابی شعاعی
 • محاسبات ترازیابی شعاعی در نرم افزار Excel
 • انواع خطاهای ترازیابی
 • محاسبه و سرشکنی خطای ترازیابی در نرم افزار Excel
 • تسطیح زمین
 • پیاده کردن نقاط در ارتفاع مشخص با ترازیاب
 • ارزشیابی شایستگی ترازیابی

پودمان دوم – تعیین موقعیت

 • زاویه
 • واحدهای زاویه و اجزای آن
 • دوربین زاویه یاب (تئودلیت)
 • اندازه گیری زاویه با زاویه یاب
 • زاویه یابی در نرم افزار Excel
 • اندازه گیری زاویه افقی به روش کوپل
 • اندازه گیری زوایای چند ضلعی بسته و بررسی خطاها و سرشکنی آن
 • اندازه گیری طول به کمک زاویه یاب
 • اندازه گیری فاصله به کمک فاصله یاب الکترونیکی
 • دوربین توتال استیشن (Total Station – TS)
 • ترسیم در نرم افزار AutoCAD
 • امتدادهای مبنا در نقشه برداری
 • روش های تعیین مختصات ایستگاهی
 • آشنایی با نرم افزار Civil3D
 • ارزشیابی شایستگی تعیین موقعیت

پودمان سوم – برداشت

 • کلیات
 • برداشت (نقشه برداری)
 • انواع عوارض در تهیه نقشه
 • اصول برداشت (اصول نقشه برداری)
 • روش های برداشت عوارض
 • برداشت به روش تاکئومتری
 • تاکئومتری در نرم افزار Excel
 • عملیات زمینی تهیه نقشه از یک منطقه با زاویه یاب
 • برداشت اتوماتیک با توتال استیشن
 • عملیات زمینی تهیه نقشه از یک منطقه با توتال استیشن
 • و ترسیمات ساده Civil3D انتقال مختصات قائم الزاویه ای نقاط به نرم افزار
 • برداشت یا نقشه برداری با GPS
 • برداشت با لیزر اسکنر زمینی (نقشه برداری با لیزر)
 • برداشت با پهپاد (نقشه برداری هوایی با پهپاد)
 • برداشت نقشه های توپوگرافی
 • تهیه نقشه اَزبیلت (As Built Meaning)
 • ارزشیابی شایستگی برداشت

پودمان چهارم – پیاده کردن و کنترل طرح

 • اهمیت پیاده کردن صحیح طرح
 • اصول کلی پیاده کردن پلان های ساختمانی
 • پیاده کردن با وسایل ساده مساحی
 • پیاده کردن طرح به روش مشاهداتی
 • پیاده کردن طرح به روش مختصاتی
 • پیاده کردن امتداد شیب دار با دوربین نقشه برداری
 • کنترل امتداد شاقولی با دوربین نقشه برداری
 • تعیین کد ارتفاعی
 • ارزشیابی شایستگی پیاده کردن و کنترل طرح

پودمان پنجم – شاخه های نقشه برداری

 • نقشه برداری مسیر (Route Surveying)
 • نقشه برداری زیر زمینی (Under Ground Surveying)
 • نقشه برداری آب نگاری یا هیدروگرافی (Hydrographic Surveying)
 • نقشه برداری میکروژئودزی (Micro-Geodesy)
 • نقشه برداری ثبتی یا کاداستر (Cadastral Surveying)
 • ژئودزی (Geodesy)
 • سامانه موقعیت یاب جهانی (Global Positioning Systems)
 • فتوگرامتری و کاربردهای آن (Photogrammetry)
 • ارزشیابی شایستگی شاخه های نقشه برداری
 • منابع و مآخذ
 

باکس دانلود
شناسه:
۱۲۳۹
نویسنده:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
صفحات:
۱۹۱ صفحه
زبان:
فارسی
فرمت فایل:
PDF
اندازه فایل:
۵٫۱۷ MB
لینک دانلود:
جهت دانلود در کانال تلگرامی (ID: @TakCivil) عضو شده و از لینک زیر دانلود را انجام دهید
کتاب های مرتبط
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است