توضیحات

کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

آنالیز تیر دارای نشست تکیه گاهی با روش المان محدود در نرم افزار MATLAB

  • پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸
  • بازدید ۲۸۰ نفر

تصویر beam-session-analysis-with-matlab_1069

آنالیز تیر دارای نشست تکیه گاهی با روش المان محدود در نرم افزار MATLAB

پروژه آنالیز تیر دارای نشست تکیه گاهی با روش المان محدود در نرم افزار MATLAB مطابق شکل ارائه شده در زیر مشخص است که تیر دو بعدی فوق دارای دو دهانه مساوی با هر دهانه به طول ۲۴ فوت و سه تکیه گاه به صورت نامعین استاتیکی می باشد که نیرویی به مقدار ۲۰ کیلوپوند به صورت متمرکز در میانه دهانه سمت چپ تیر اعمال می شود.

تصویر beam-session-analysis-with-matlab_1069

در تکیه گاه میانی به مقدار ۱٫۵ اینچ نشت اتفاق افتاده است که بیشترین تغییر مکان ایجاد شده در همان نقطه از تیر قابل مشاهده است. کد نویسی برای این تیر دو بعدی در محیط نرم افزار متلب به گونه ای صورت گرفته است که با بکارگیری روش المان محدود تحلیل تیر را انجام داده و در پایان پس از محاسبات صورت گرفته شده بر روی تیر، مقدار عکس العمل های تکیه گاهی و تغییر مکانهای ایجاد شده در طول دهانه تیر دو بعدی را نمایش می دهد و شکل تغییر مکان تیر را به صورت پلات با کمی بزرگنمایی نشان می دهد.

مشخصات پروژه

  • مساحت مقطع تیر A=1in^2
  • ممان اینرسی تیر I=750in^4
  • طول هر دهانه از تیر L=24ft
  • مدول الاستیسیته تیر E=29000ksi
  • مقدار نشست تکیه گاهی میانی تیر  Δ=۲٫۵ in
  • مقدار بار متمرکز وارده در میانه تیر بر حسب کیلوپوند p=20 kp

خروجی پروژه

در خروجی ها واحد اندازه گیری نیرو ها بر حسب کیلو پوند و تغییر مکان ها بر حسب اینچ می باشد. کد گذاری بر روی تیر از شماره ۱ تا شماره ۴ به ترتیب برای شناسایی مقدار جابجایی (u) و عکس العمل های تکیه گاهی ( f ) تیر می باشد.

مقادیر نشان داده شده در خروجی ابتدا از گره شماره یک شروع می شود که برای هر قسمت از خروجی (Displecment و Rotations) دو عدد نشان داده شده است که برای قسمت Displecment مقدار جابجایی قائم در گره و دوران در همان گره می باشد و برای Rotations نیز مقادیر نیرو ها و لنگر های ایجاد شده در گره ها با نماد f می باشد.

تصویر beam-session-analysis-with-matlab_1069

تصویر تغییر مکان حاصل از تحلیل تیر دارای نشت تکیه گاهی ( خروجی نرم افزار متلب )

 

باکس دانلود
شناسه:
۱۰۶۹
توضیحات:
کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است