جزوه آموزشی لکه گیری و درزگیری رویه آسفالتی دکتر محمدرضا احدی

 • دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹
 • بازدید ۶۷۸ نفر

تصویر asphalt-surface-staining-and-sealing_2220 جزوه آموزشی لکه گیری و درزگیری رویه آسفالتی دکتر محمدرضا احدی

جزوه آموزشی لکه گیری و درزگیری رویه آسفالتی دکتر محمدرضا احدی

در پست فوق جزوه آموزشی لکه گیری و درزگیری رویه آسفالتی دکتر محمدرضا احدی را قرار داده ایم که مطالب آن به صورت تصویری ارائه شده است.

فهرست مطالب

بخش اول: بررسی لزوم درزگیری و لکه گیری

 • تعریف روش های درز گیری
 • تعریف لکه گیری
 • انواع ترک و خرابی
 • بررسی انواع و علل پیدایش ترک
 • مکانیزم های پیدایش ترک ها در روسازی های آسفالتی
 • ارزیابی خرابی سطحی
 • روش ارزیابی و تعیین وضعیت روسازی
 • بهسازی و ترمیم ترک ها
 • دسته بندی انواع ترک ها با توجه به عرض
 • آب بندی سطحی و پرکردن ترک ها
 • روش های ترمیم

بخش دوم: بررسی روش های سنتی و جدید لکه گیری و درز گیری روسازی راه

 • مصالح درزگیری یا پرکننده ترک ها
 • روش ها و مراحل درز گیری
 • پخش فیلر با پودر سنگ
 • بازرسی بعد از درزگیری
 • بررسی روش های لکه گیری
 • ارزیابی عملکرد درزگیری
 • خرابی های درزگیری
 • جمع بندی نتایج موارد درزگیر
 • بررسی لکه گیری های انجام شده در ایران
 • مراحل عملیاتی انجام درزگیری به روش نوین به صورت تصویری
 • روش های اجرای لکه گیری
 • لکه گیری با استفاده از صفحه گرمایشی
 • نحوه پخش مواد درزگیر

تعاریفی درخصوص روشهای درز گیری

درز گیری به روش مدرن

درزگیری عبارت است از آماده سازی و تمیز کردن ترک به وسیله تراش دادن و دمیدن هوای فشرده و بکار گیری یک نوار قیر اصلاح شده در آن گفته می شود.

درز گیری به روش سنتی

پخش و قراردادن قیر های محلول و خالص درون ترکها با ابزار های دستی را درزگیری سنتی گویند.

انواع ترک ها در رویه های آسفالتی را نام ببرید

 • ترک های پوست سوسماری
 • ترک های طولی و عرضی
 • ترک های بلوکی
 • ترک های لبه ای
 • ترک های شانه
 • ترک های درزی

انواع خرابی ها در روسازی راه

 • خرابی های سازه ای روسازی راه
 • خرابی های عملکردی روسازی راه

مراحل درز گیری ترک های روسازی راه

 • تراش محل ترک
 • تمیز کردن ترکها
 • گرم کردن محل ترک
 • قرار دادن مصالح اسفنجی
 • تزریق مواد
 • پخش فیلر با پودر سنگ
 

باکس دانلود