استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در طراحی سازه به صورت PDF

 • چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹
 • بازدید ۸۵۶ نفر

تصویر artificial-neural-networks-in-structural-design_2418 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در طراحی سازه به صورت PDF

استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در طراحی سازه به صورت PDF

این سمینار مربوط به کاربرد یا استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در طراحی سازه به صورت PDF می باشد که سعی بر این است تا بعضی از توانایی و کارایی شبکه هاي عصبی مصنوعی در این زمینه  معرفی گردد.

بخشی از مقدمه

در سال های اخیر شاهد حرکت مداوم از تحقیقات تئوري و کاربردي مخصوصا در زمینه پـردازش اطلاعـات، براي مسائلی که براي آنها راه حل دقیق موجود نیست و یا به راحتی قابل حل نیستند، بوده ایم. شبکه هاي عصبی مصنوعی جزء این دسته ازسیستم هاي دینامیکی هستند کـه با پردازش روي داده هاي تجربی، دانش و یا قانون نهفته در وراي داده ها را به ساختار شبکه منتقل می نمایند به این دلیل این سیستم ها را، سیستم هاي هوشمند می نامند. چون بر اساس محاسبات انجام شده داده هاي عددي، قوانینی کلی را استخراج نموده و یاد گرفته اند.

 

فهرستی از مطالب

فصل یک: توضیحاتی در خصوص کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی به صورت مقدمه

 • برخی از سیستم هاي خبره و هوشمند
 • مفاهیمی در خصوص سیستم هاي فازي و شبکه هاي عصبی مصنوعی

فصل دو: توضیحاتی در خصوص شبکه هاي عصبی مصنوعی

 • نحوه پیدایش شبکه هاي عصبی مصنوعی
 • ساختار شبکه عصبی  و توابع تحریک
 • موارد مربوط به شبکه عصبی و توانایی هاي آن
 • قابلیت یادگیري و تعمیم دهی
 • بالا بودن مقاومت شبکه عصبی در برابر خطا
 • تاریخچه و آموزش شبکه هاي عصبی
 • آموزش با و بدون  ناظر

فصل سه: انواع شبکه هاي عصبی

 • شبکه هاي عصبی پرسپترون و پرسپترون چند لایه
 • قانون یادگیري  بی پی
 • شبکه Adaline
 • شبکه عصبی انتشار متقابل
 • آموزش لایه اول رقابتی و دوم واسطه ای
 • شبکه آر بی اف
 • مدل عصبی عادلی و پارك

فصل چهار :کاربرد شبکه عصبی در طراحی سازه

 • مقدمه
 • بهینه سازي در سازه با بکارگیری شبکه عصبی
 • تخمین مقاومت نهائی برش تیر بتن مسلح دو سر ساده دارای عمیق
 • بهینه سازي تیر فلزی سرد نورد شده
 • بهینه سازي دال هاي بتن مسلح
 • مدل دینامیکی عصبی عادلی و پارك
 • سازه هاي فضایی سرد نورد شده فلزی
 • بهینه سازي سازه هاي فلزی دارای عدم قطعیت
 • کاربرد شبکه عصبی در سازه هاي بتنی
 • مدل محاسبات عصبی در آنالیز و طراحی سازه ها
 • مدلسازي مدل اجزاء محدود پل راه آهن

فصل پنج:  نتایج

توضیحاتی در خصوص نتایج

شبکه هاي عصبی مطابق گفته های بالا از توانایی هاي زیادي در مسـائل مهندسـی خصوصا درطراحی سازه ها برخوردار می باشد. به این خاطر نظر طراحان را به سوي خود جلـب نموده اسـت و در آینده شبکه ها جاي خود را در مسائل مهندسی محکم خواهند کرد و بـه عنـوان یک مرجـع قابـل اطمینان مـورد استفاده قرار خواهند گرفت، به شرطی که در ارائه داده هاي طراحی از دقت بالایی برخوردار باشد، از این شبکه ها می توان در شناسایی خرابی سازه، طراحی دیوار هاي برشی فلزي و بتنـی، طراحـی صفحه ستون، طراحی اتصلات گیردار در بتن هاي پیش تنیده یا پـس کشیده طراحـی تیر ورق هـا و در صنعت پل سازي استفاده کرد.

 

 

باکس دانلود
شناسه:
۲۴۱۸
صفحات:
۵۸
زبان:
فارسی
فرمت فایل:
PDF
اندازه فایل:
۱.۲۲ مگابایت
کتاب های مرتبط
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است