توضیحات

کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۰,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل قاب دو طبقه دارای بار گسترده و متمرکز همراه با مفصل داخلی با متلب

 • چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹
 • بازدید ۱۸۷ نفر

تصویر analysis-story-frame-with-an-internal-joint-matlab_2310

تحلیل قاب دو طبقه دارای بار گسترده و متمرکز همراه با مفصل داخلی با متلب

شکل نشان داده شده مربوط به پروژه تحلیل قاب دو طبقه دارای بار گسترده و متمرکز همراه با مفصل داخلی با متلب می باشد، مشخصات مصالح ستون ها در دو طبقه با هم برابر است و تیر ها نیز مشخصات یکسانی دارند با این تفاوت که بارگذاری در سقف اول دو عدد بار متمرکز که هر کدام ۲۰ کیلونیوتن هستند در فواصل یکسانی به مقدار ۳ متر اعمال می شود، در سقف دوم بارگذاری به صورت گسترده به مقدار ۲۰ کیلونیوتن بر متر اعمال می شود و نیز یه مفصل داخلی در وسط دهانه تیر سقف دوم ایجاد شده است.

تصویر analysis-story-frame-with-an-internal-joint-matlab_2310

شکل قاب

تصویر analysis-story-frame-with-an-internal-joint-matlab_2310

شکل المان بندی و کد گذاری المان های قاب

 

تصویر analysis-story-frame-with-an-internal-joint-matlab_2310

شکل تحلیل شده تیر طبقه دوم دارای مفصل داخلی

کدنویسی این پروژه از فصل چهار صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۴ کتابی با موضوع مقدمه ای بر المان محدود با استفاده از نرم افزار MATLAB و ABAQUS صورت گرفته است که فایل کتاب را به زبان اصلی می توانید از لینک های مربوطه دانلود نمایید.

 مشخصات مصالح قاب

 •  سطح مقطع المان ستون در هر سمت قاب و در هر دو طبقه برابر ۰٫۱۶ متر مربع در نظر گرفته شده است.
 • ممان اینرسی المان ستون در هر سمت قاب و در هر دو طبقه برابر ۰٫۰۰۲۱۳ متر به توان ۴ می باشد.
 • مدول الاستیسیته المان ستون در هر سمت قاب و در هر دو طبقه برابر ۶^۱۰*۳۵ پاسکال در نظر گرفته شده است.
 • دهانه قاب ۹ متر است، ارتفاع ستون ها در هر طبقه برابر ۵ متر در نظر گرفته شده است.
 • سطح مقطع المان تیر در هر طبقه برابر ۰٫۱ متر مربع در نظر گرفته شده است.
 • ممان اینرسی المان تیر در هر طبقه برابر ۰٫۰۰۱۳ متر به توان ۴ می باشد.
 • مدول الاستیسیته المان ستون در هر سمت قاب و در هر دو طبقه برابر ۶^۱۰*۷۰ پاسکال در نظر گرفته شده است.

 مشخصات تکیه گاه قاب و واحد اندازه گیری

 1. هر دو تکیه گاه قاب موردنظر به صورت گیردار اجرا شده است.
 2. برای اندازه گیری طول از متر و نیرو از نیوتن استفاده شده است.

توضیحات مربوط به پروژه

هر المان از تیر-ستون سه درجه آزادی به صورت افقی در امتداد محور X، به صورت عمودی در امتداد محور Y و چرخش حول محور Z که عمود بر محور XY است دارد. طبق شکل مربوطه گره های شماره ۱ و ۹ به صورت گیردار هستند که در کد نویسی و تعریف این گره ها به برنامه از عدد صفر استفاده می شود، درضمن سایر گره ها آزاد هستند و درجه آزادی آنها با نماد u ، v ، θ و با عدد ۱ مشخص گردیده است.

اطلاعات کدنویسی پروژه

کدنویسی پروژه فوق در ۹ فایل مجزا انجام شده است که در بین آنها فایل اصلی با پسوند frame.m می باشد، جهت خروجی گرفتن از پروژه فایل اصلی را اجرا می کنیم که در نهایت در داخل فایل نوت پد خروجی پروژه با پسوند txt در کنار سایر فایل ها ایجاد می شود.

اطلاعات خروجی پروژه

 

باکس دانلود
شناسه:
۲۳۱۰
توضیحات:
کدنویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۰,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است