توضیحات

پروژه در محیط نرم افزار متلب کدنویسی شده و دارای خروجی آن می باشد

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل قاب نامعین استاتیکی دو بعدی به روش شیب افت با MATLAB

  • چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
  • بازدید ۶۶۸ نفر

تصویر analysis-of-two-dimensional-static-indefinite-matlab_920

تحلیل قاب نامعین استاتیکی دو بعدی به روش شیب افت با MATLAB

پروژه عنوان تحلیل قاب نامعین استاتیکی دو بعدی به روش شیب افت با نرم افزار MATLAB را قرارداده ایم که مقادیر زاویه تغییر شکل خمشی قاب را در نقاط B و D و لنگر خمشی به وجود آمده در داخل تیر و ستون به صورت MBA، MBD، MDB، MBC، MCB محاسبه نموده و در خروجی مقادیر آنها را نمایش می دهد.

شکل قاب نامعین استاتیکی دو بعدی مورد نظر

تصویر analysis-of-two-dimensional-static-indefinite-matlab_920

ورودی های برنامه متلب موقع ران کردن جهت تحلیل قاب به روش شیب افت

پس از اجرای نرم افزار و ران کردن آن، نرم افزار متلب مقدار بار گسترده (W) اعمال شده، بار متمرکز (P) وارده، طول دهانه های تیر و ستون، مدول الاستیسیته و نیز ممان اینرسی را طبق پیغام های زیر از کاربر می خواهد که وارد نماید، پس از اتمام انتقال این اطلاعات به نرم افزار متلب، تحلیل صورت گرفته و خروجی را نمایش می دهد.

مقادیر ورودی های پروژه

خروجی های پروژه

 

باکس دانلود
شناسه:
۹۲۰
توضیحات:
پروژه در محیط نرم افزار متلب کدنویسی شده و دارای خروجی آن می باشد
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است