توضیحات

کدنویسی این پروژه با نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل خرپای دو بعدی چهار گرهی شش عضوی با متلب

 • سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
 • بازدید ۶۲۹ نفر

تصویر analysis-of-two-dimensional-six-member-trusses-matlab_1601

تحلیل خرپای دو بعدی چهار گرهی شش عضوی با متلب

در پست فوق پروژه تحلیل خرپای دو بعدی چهار گرهی شش عضوی با متلب قرار داده شده است، هندسه این سازه به گونه ای است که به صورت دو مثلث بزرگ و کوچک تو در تو با اعضای مشترک و عضو رابط به هم متصل شده اند.

مطابق شکل ارائه شده از خرپای فوق، تمام گره ها و اعضای آن جهت شناسایی کد گذاری شده است که در گره انتهایی (گره شماره ۲) دو نیروی متمرکز که هر کدام ۱۰۰۰۰ کیلوگرم است به صورت افقی و قائم اعمال شده است. تکیه گاه های این خرپا به گونه ای است که یکی آنها مفصلی ثابت و دیگری مفصلی متحرک یا غلطکی با مشخصات کد گذاری شده شماره ۱ و ۳  است، اعضاء نیز از شماره ۱ تا ۶ کد گذاری شده است که این کد گذاری ها در اطلاعات ورودی و خروجی نرم افزار متلب جهت شناسایی، تعریف مشخصات مربوط به هر عضو و گره مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات و شکل خرپای دو بعدی

 • مساحت هر عضو ۲۲ سانتیمتر مربع است
 • مدول الاستیسیته هر عضو ۶^۱۰*۲۲ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است
 • نیروی افقی اعمالی به گره شماره ۲ برابر ۱۰۰۰۰ کیلوگرم می باشد
 • نیروی عمودی اعمالی به گره شماره ۲ برابر ۱۰۰۰۰ کیلوگرم است
 • تعداد اعضای خرپا شش عدد و گره ها چهار عدد می باشد
 • تعداد تکیه گاه ها دو عدد می باشد
 • دهنانه و ارتفاع خرپا ۶ متر می باشد

تصویر analysis-of-two-dimensional-six-member-trusses-matlab_1601

مطالب خواسته شده از تحلیل خرپا

 • تعیین عکس العمل های تکیه گاهی
 • تعیین تغییر مکان های کلیه گره های خرپا در هر دو جهت
 • تعیین نیروهای محوری هر یک از عضوهای خرپا
 • تعیین تنش های محوری هر یک از عضوهای خرپا
 • تعیین کرنش هر یک از عضوهای خرپا

خروجی نرم افزار متلب

 

باکس دانلود
شناسه:
۱۶۰۱
توضیحات:
کدنویسی این پروژه با نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است