توضیحات

کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل خرپای سه عضوی دو بعدی با نرم افزار متلب

  • دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
  • بازدید ۳۹۳ نفر

تصویر analysis-of-three-member-truss-with-matlab_516

تحلیل خرپای سه عضوی دو بعدی با نرم افزار متلب

پروژه ای مطابق شکل زیر با موضوعی تحت عنوان تحلیل خرپای سه عضوی دو بعدی با نرم افزار متلب را همراه با ۵ صفحه گزارش کار به صورت کلی در قالب فایل ورد و تحلیل ماتریسی خرپای مذکور در قالب فایل PDF قرار دادیم که امیدواریم مفید واقع گردد.

تصویر analysis-of-three-member-truss-with-matlab_516

تعریف خرپای صفحه ای

به سازه هایی که با به هم پیوستن سه عضو میله ای همراه با سه گره در یک صفحه خرپای صفحه ای گفته می شود. در عبارتی دیگر می توان گفت که خرپا ها متشکل از میله های نسبتا لاغر و مستقیمی هستند که به صورت مفصلی و بدون نیرو های اصطکاکی به هم متصل شده اند که بار های خارجی فقط در گره ها تاثیر گذار هستند.

مشخصات خرپای مورد نظر

  • مساحت مقطع اعضاء:  A= 2 in2
  • مقدار نیروی اعمالی: P= 2000 lb
  • مدول الاستیسیته اعضاء: E= 30*10^6
  • طول اعضاء: L= 30 in

در تحلیل خرپای دو بعدی با نرم افزار متلب موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد که در انتها خروجی های برنامه نیز به ترتیب ارائه شده است:

  • تغییر مکان های گرهی ایجاد شده در خرپا
  • عکس العمل های تکیه گاهی خرپا
  • نیروی کششی یا فشاری وارده به اعضاء
  • تنش های ایجاد شده در اعضاء

خروجی برنامه متلب

 

باکس دانلود
شناسه:
۵۱۶
توضیحات:
کد نویسی پروژه در محیط نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است