مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

کدنویسی پروژه با نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل تیر ساده دو بعدی به روش المان محدود با متلب

 • جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
 • بازدید ۱,۲۵۴ نفر

تصویر analysis-of-finite-element-method-with-matlab_492 تحلیل تیر ساده دو بعدی به روش المان محدود با متلب

تحلیل تیر ساده دو بعدی به روش المان محدود با متلب

پروژه تحلیل تیر ساده دو بعدی به روش المان محدود با متلب را آماده کرده ایم که مطابق شکل ، تیر فوق به صورت دو سر مفصل دو بعدی است که یک بار متمرکز به مقدار 10 نیوتن در فاصله 2 متری از لبه تکیه گاه سمت چپ به آن اعمال می شود اتصالات این تیر به صورت مفصلی در نظر گرفته شده است و طول دهانه آن 6 متر می باشد.

تصویر beam-492-1 تحلیل تیر ساده دو بعدی به روش المان محدود با متلب

با بکار گیری روش سختی، تیر ساده فوق مورد تحلیل قرار گرفته است که پس از ران کردن برنامه و اتمام عملیات محاسبات، در خروجی نرم افزار متلب عکس العمل های تکیه گاهی و تغییر مکانهای ایجاد شد ه در محل گره ها نمایش داده می شود.

مشخصات تیر دو سر مفصل

 • مقدار ممان اینرسی تیرساده  I=2510*10^-8 M^4
 • مقدار طول دهانه تیر L=6M
 • مقدار مدول الاستیسیته تیر  E=2.1*10^11 Pas
 • مقدار بارمتمرکز اعمالی به تیر در فاصله یک سوم طول دهانه از تکیه گاه سمت چپ p=20000 N

شکل زیر گره هایی را بر روی تیر نشان  می دهد که با کد گذاری جهت ها ی نیرو ها و دوران را مشخص می کند.

تصویر beam-492-2 تحلیل تیر ساده دو بعدی به روش المان محدود با متلب

خروجی نرم افزار متلب

در خروجی نشان داده شده نیرو های حاصل از تحلیل بر حسب نیوتن، تغییر مکان ها نیز بر حسب متر و دوران ها بر حسی رادیان می باشد که در این خروجی ها ke سختی تیر، a تغییر مکان و دوران در محل گره های مشخص شده و r عکس العمل های تکیه گاهی می باشند که به ترتیب کد گذاری از بالا به پایین نشان داده شده است.

Ke =
   475650000    0              0         -475650000     0             0
           0    7906500         7906500    0              -7906500       7906500
           0    7906500        10542000   0              -7906500       5271000
  -475650000    0              0          475650000      0              0
           0     -7906500       -7906500   0              7906500       -7906500
           0     7906500       5271000    0              -7906500       10542000
a =
         0
         0
   -0.0084
         0
   -0.0135
   -0.0034
         0
   -0.0118
    0.0042
         0
         0
    0.0067
r =
   1.0e+04 *
         0
    1333.3
   -0.0000
         0
         0
   -0.0000
         0
    0.0000
    0.0000
         0
    6667
         0
 

باکس دانلود
شناسه:
۴۹۲
توضیحات:
کدنویسی پروژه با نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است