توضیحات

کدنویسی پروژه با نرم افزار متلب صورت گرفته است

۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

آنالیز قاب سه بعدی به روش المان محدود با نرم افزار متلب

 • جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
 • بازدید ۲۸۷ نفر

تصویر 3d-frame-analysis-by-finite-element-method_481

آنالیز قاب سه بعدی به روش المان محدود با نرم افزار متلب

این پست مربوط به پروژه آنالیز قاب سه بعدی به روش المان محدود با نرم افزار متلب است، طول دهانه قاب مطابق شکل ارائه شده در جهت محور x و محور z برابر ۵ متر در یک طبقه به ارتفاع ۳٫۵ متر می باشد.

تصویر 3d-frame-analysis-by-finite-element-method_481

کد نویسی پروژه با استفاده از روش المان محدود صورت گرفته است، که پس از اجرای نرم افزار، تغییر مکان ها و دوران های گرهی قاب سه بعدی را محاسبه نموده و در خروجی نرم افزار متلب نمایش می دهد. هر گره از عضو قاب  در فضای سه بعدی شش درجه آزادی دارد، می توان چنین نیز بیان نمود که در فضای سه بعدی فیزیکی، بردار مشخص تغییر مکان ها در یک گره شش مولفه  مستقل دارد (سه مولفه خطی و سه مولفه دورانی به ترتیب در امتداد و حول محور های x-y-z  )

مشخصات پروژه

 • حد الاستیک یا مدول الاستیسیته عضوهای قاب سه بعدی :   E=200*10^6 Kpas
 • سطح مقطع عضو های قاب سه بعدی :   A=0.03m^2
 • نیروی متمرکز وارده در گره شماره  یک به صورت قائم:   P=-20 KN
 • مدول برشی در نظر گرفته شده :   G=84*10^6 Kpas
 • گشتاور دوم سطح در نظر گرفته شده :  Iy=10*10^-5 m^4
 • گشتاور دوم سطح در نظر گرفته شده :   Iz=10*10^-5 m^4
 • مقدار ممان اینرسی قطبی در نظر گرفته شده :  j=5*10^-5 m^4
 • مختصات هر یک از گره ها برحسب متر:  (x-y-z)
  • گره شماره یک :  (۰ و ۰ و ۰)
  • گره شماره دو :   (۵ و ۰ و ۰)
  • گره شماره سه :   (۰ و ۰ و ۵)
  • گره شماره چهار:  (۰ و -۳٫۵ و ۰)

خروجی برنامه متلب پس از تحلیل قاب

در خروجی برنامه متلب شناسایی این تغییر مکان ها و دوران ها از گره شماره یک شروع شده و تا گره شماره چهار ادامه دارد. به صورتی است که در این خروجی از کد های شماره یک تا شش مربوط به گره شماره یک بوده که در میان این اعداد نیز از شماره یک تا سه برای شناسایی جابجایی در امتداد های محور x-y-z می باشد و سه عدد بعدی (۴ و ۵ و ۶ ) نیز مربوط به شناسایی دوران های ایجاد شده در حول همان امتدادها (x-y-z) می باشد، سایر اعداد نیز به این صورت برای سایر گره ها در نظر گرفته شده است. تغییر مکان و دوران به وجود آمده در سازه سه بعدی به گونه ای است که در تکیه گاه ها نود های شماره دو تا چهار بخاطر گیرداری برابر صفر هستند. واحد های مقادیر بدست آمده برای تغییر مکان ها به متر و دوران ها به رادیان می باشد.

خروجی نرم افزار متلب

 

باکس دانلود
شناسه:
۴۸۱
توضیحات:
کدنویسی پروژه با نرم افزار متلب صورت گرفته است
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است